Een volgende stap in Het Nieuwe Werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een volgende stap in Het Nieuwe Werken

Veel organisatie en bedrijven hebben het Nieuwe Werken (HNW) op een eigen manier ingevuld. Als verwachtingen op het gebied van flexibel, klantgericht en talentgericht werken echter nog niet zijn waargemaakt, is het misschien tijd voor the next step.

HNW lijkt vaak een hype. Toch is het geen zinloos speeltje, maar een noodzakelijke omslag voor veel organisaties en kantoorhoudende bedrijven om zich te blijven onderscheiden. Mits goed gemotiveerd en consequent uitgevoerd, biedt HNW handvatten voor een organisatie waarin talent tot z’n recht kan komen en waarin klanten maximaal bediend worden. Zo’n organisatie is aantrekkelijk voor nieuwe krachten en biedt de beste ambiance voor ontwikkeling.

Het traject

Waarom, wat en hoe? Die vragen liggen voor wanneer u HNW in een volgende fase wilt brengen. Vanuit een brede achtergrond van huisvestingsvraagstukken tot en met verandermanagement, kan Twynstra Gudde u helpen om op die vragen een antwoord te vinden. Dat is een traject waarin we het profiel van uw organisatie en de vormen van samenwerking in beeld brengen. Met uw directie of met andere sleutelfiguren in uw organisatie lopen we dat traject door. Het resultaat is een duidelijke, goed gearticuleerde motivatie om met HNW verder te gaan.

Verkenning

We verkennen de mogelijkheden om de volgende stap te zetten: wat kunt u doen en hoe pakt u dat aan? Vanuit verandermanagement zien wij dit als proces waarbij de balans tussen resultaat, voortgang en draagvlak van belang is. Welke ideeën zijn er? Welke eerdere ervaringen zijn er? Soms is het zinvol om inspiratie te zoeken bij andere, vergelijkbare organisaties. In één of meerdere bijeenkomsten ontstaat een beeld van:

  • de doelen, de noodzaak en de kansen van HNW in uw organisatie
  • de gewenste organisatie en de scenario’s die daartoe leiden
  • de contouren van een veranderstrategie en de eerste stappen op die weg.

Uw resultaat

Twynstra Gudde kan zorgen voor de begeleiding van dit gehele traject. Vanuit een breed perspectief kunnen we daarin ruimte geven aan alle wensen en de beschikbare kennis en ervaring. Afhankelijk van uw organisatie, de dynamiek en de ambities geven we uiteindelijk vorm aan een implementatieplan. Als u dat wenst, kunnen we dat plan uitwerken tot een businesscase en/of een werkende oplossing binnen uw organisatie.

Erik Jan Rouwenhorst

Project Executive

Neem contact op