Spelsimulaties: de Twynstra Gudde aanpak | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Spelsimulaties: de Twynstra Gudde aanpak

‘Mijn spelen is leren’, dichtte Hiëronymus van Alphen. En zo is het. Met Twynstra Gudde Gaming ervaart u de essentie van veranderingen in een organisatie. Een goede spelsimulatie biedt inzicht, leidt tot bewustwording en geeft mensen handvatten om gedrag te veranderen.

Organisaties zijn voortdurend in beweging door groei, krimp en nieuwe allianties. Daarmee worden ook steeds nieuwe eisen gesteld aan het gedrag en de competenties van mensen die er werken. Teams die goed weten in te spelen op veranderende omstandigheden, presteren beter.

De kracht van simulaties

Om te ervaren welke eisen een veranderende organisatie aan haar mensen stelt, is een spelsimulatie uitermate effectief. In een goede spelsimulatie wordt gedrag voelbaar en komen de effecten van nieuwe werkstructuren in korte tijd aan het licht. Reële processen worden in een afwijkende setting nagebootst. Dit leidt tot gedeelde ervaringen en waardevolle inzichten. Deelnemers worden zich bewust van rollen, dilemma’s en uitdagingen. Dat biedt een solide basis voor nieuwe afspraken over gedrag en samenwerking.

Ons aanbod

Twynstra Gudde heeft een breed aanbod op het gebied van gaming, bedoeld voor uiteenlopende verandervraagstukken.

  • Unieke spelsimulaties: deze sluiten aan bij unieke vraagstukken, zoals een kanteling van de organisatie, het laden van kernwaarden of het wijzigen van een strategie. Zo’n spelsimulatie duurt één of twee dagen. Er gaat een intakesessie aan vooraf en na enige tijd vindt een oogstsessie plaats waarin de gemaakte afspraken worden geëvalueerd.
  • Kant en klare spelsimulaties: spelsimulaties met bewezen effect voor generieke vraagstukken op het vlak van cultuurverandering,  Het Nieuwe Werken, werken in een matrixorganisatie of het oefenen met concurrentiegerichte dialoog.
  • Interactieve oefeningen: kant en klare oefeningen die in een dagprogramma worden ingezet. Leren door te doen in plaats van erover te praten. Met lichtheid en plezier in korte tijd een vraagstuk oplossen.

Uw resultaat

Een spelsimulatie leidt tot gedeelde ervaringen, inzichten en bewustwording, geconcretiseerd in afspraken over samenwerking en gedrag en verankerd in de dagelijkse praktijk. 

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde is toonaangevend op het gebied van spelsimulaties. Onze adviseurs bezitten de kennis en ervaring waar Twynstra Gudde om bekend staat op het gebied van verandermanagement. Een spelsimulatie wordt daardoor ingebed in een breder verander- of ontwikkeltraject. Dat maakt het tot een krachtig instrument om uw organisatie in een nieuwe richting te sturen.

Marcella Frie

mfi@tg.nl

Neem contact op