Met spelsimulatie de cultuur in uw organisatie veranderen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Met spelsimulatie de cultuur in uw organisatie veranderen

Uw organisatie in verandering? Al eens aan een spelsimulatie gedacht? De cultuur kan niet achter blijven. Of uw organisatie nu verandert door reorganisatie, fusie, groei of krimp. De staande ongeschreven regels passen niet meer bij de nieuwe organisatie. Met een spelsimulatie maakt u de organisatiecultuur tastbaar en daarmee beïnvloedbaar.

“Een foto zegt meer dan 1000 woorden, een spel zegt meer dan 1000 foto’s.”

 (Duke, grondlegger van Gaming) 

De manier waarop mensen in een organisatie gewend zijn met elkaar om te gaan, staat een succesvolle verandering dikwijls in de weg. U wilt bijvoorbeeld dat teams meer met elkaar samenwerken, of u wilt een nieuwe beleidsstrategie doorvoeren. U heeft de randvoorwaarden gerealiseerd. De doelen en procedures staan helder op papier. Maar dan? Hoe krijgt u de nieuwe organisatie werkend?

Gezamenlijk inzicht

In een spelsimulatie van Twynstra Gudde komen geschreven en ongeschreven (culturele) regels snel boven water. In korte tijd ervaart iedereen waar bestaande patronen botsen met wat nodig is in de nieuwe organisatievorm. Er ontstaat een gezamenlijk inzicht in de consequenties van gedrag en de noodzaak van gedragsverandering. Dat biedt aanknopingspunten voor nieuwe afspraken en betere prestaties.

Ons aanbod

Twynstra Gudde ontwikkelt spelsimulaties op maat voor complexe veranderprocessen. Als opdrachtgever bent u nauw betrokken bij de ontwikkeling van zo’n simulatie. Op basis van interviews met sleutelfiguren binnen uw organisatie, gaan wij op zoek naar het snijpunt van de bestaande cultuur en de gewenste manier van werken. Precies op dat snijpunt ontwikkelen we een simulatie, volgens onze bewezen methode. Wij hebben ook kant en klare spelsimulaties, waaronder het door ons ontwikkelde Up! Deze is bedoeld om veranderingen te ondersteunen waarin de doelstelling is om meer resultaatgericht te werken en beter samenwerken een belangrijke kernwaarde is.

Uw resultaat

Het spelen van een simulatie is onderdeel van een traject met een intake en een oogstsessie. De spelsimulatie zelf duurt één of twee dagen. Ervaren adviseurs van Twynstra Gudde begeleiden het traject. Het resultaat is een gezamenlijk inzicht in culturele patronen binnen uw organisatie en een set van nieuwe gedragscodes en werkafspraken. De organisatieverandering die u nastreeft, wordt hierdoor een logisch ervaren werkelijkheid.

Expertises

Spelsimulaties

Marlies Dijkstra

Adviseur

Neem contact op