Ketensamenwerking vraagt om samenwerkingsgedrag | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ketensamenwerking vraagt om samenwerkingsgedrag

Overheidsorganisaties werken meer en meer procesgericht. Beleid, regie en uitvoering vormen één keten. Meerdere teams zijn van A tot Z gezamenlijk verantwoordelijk. Maar als medewerkers vasthouden aan oude werkwijzen, blijft ketensamenwerking een papieren werkelijkheid.

Ketensamenwerking leidt tot betere resultaten, lagere kosten en meer arbeidsvreugd. Binnen de overheid wordt er veel over gesproken. Men heeft het over een kanteling: procesgericht werken, anders beleggen van rollen, eigenaarschap en nadruk op horizontale sturing. De termen zijn bekend, maar daar blijft het vaak bij. Er worden voorstellen gemaakt en de papierberg groeit, maar in de praktijk verandert er weinig. Velen houden vast aan oude patronen, gestoeld op bureaucratie en vastgelegde regels. Hoe maakt u de slag naar een werkende procesgerichte organisatie?

Nieuwe competenties

Samenwerken in een procesgerichte organisatie vergt nieuwe competenties en een andere attitude van managers en medewerkers. Er worden nieuwe eisen gesteld aan leiding geven, communicatie en klantgericht werken. Macht en bureaucratie maken plaats voor vertrouwen, anderen dingen gunnen en verbindingen leggen. Voor sommigen brengt dit onduidelijkheid en onzekerheid met zich mee. Wanneer uw organisatie daar onvoldoende oog voor heeft, houden mensen vast aan wat ze gewend zijn. Mensen besteden aandacht op wat op papier staat, terwijl de kanteling naar ketensamenwerking erom vraagt samen met anderen te kijken wat nodig is voor goed eindresultaat.

Spelsimulaties

Om deze kanteling tot een succes te maken is aandacht nodig voor de gedragskant van procesgericht werken. Spelsimulaties hebben de kracht van leren door te ervaren. Het helpt mensen over een drempel die ze zonder oefening nooit over zouden gaan. Ervaren adviseurs met kennis van overheidsorganisaties begeleiden die simulaties. Soms worden unieke simulaties gebouwd. In andere gevallen is de bestaande spelsimulatie Slogan adequaat.

Uw resultaat

In korte tijd ervaren uw medewerkers wat de toegevoegde waarde van ketensamenwerking is en zien zij in welke competenties daarvoor belangrijk zijn. Een spelsimulatie geeft een dieper inzicht in rollen, dilemma’s en uitdagingen. De nieuwe werkelijkheid wordt in gezamenlijkheid ervaren, het levert bewustwording van wat oud en nieuw gedrag is. Het maakt bespreekbaar hoe ieder aan nieuw gedrag werkt. Dat biedt vervolgens een solide basis voor concrete afspraken en een beter werkende ketensamenwerking in uw organisatie.

Expertises

Spelsimulaties

Marcella Frie

mfi@tg.nl

Neem contact op