Hoe waardeert u de maatschappelijke effecten van uw plan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Hoe waardeert u de maatschappelijke effecten van uw plan

U wilt weten wat het maatschappelijk rendement van uw plannen is. U vraagt zich af welk projectalternatief het meeste bijdraagt aan de welvaart en welzijn van de mensen in uw stad of wijk. Of bent u op zoek naar alternatieve verdienmodellen als verbreding van uw businesscase? Wij ondersteunen u.

We maken gebruik van de zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Waar in een traditionele businesscase alleen naar het financiële rendement wordt gekeken, gaat een MKBA echt een stap verder. In een MKBA onderzoeken we namelijk alle effecten die de welvaart beïnvloeden. Naast de bedrijfseconomische kosten en opbrengsten van een plan, worden dus ook maatschappelijke baten inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij aan effecten op de leefbaarheid in de wijk, reistijdwinst, energie, klimaat of belevingswaarde van natuur. De meeste effecten kunnen in euro’s worden uitgedrukt. Dit maakt het mogelijk investeringen financieel én maatschappelijk af te wegen.

De toepassing van een MKBA hoeft geen zwaar middel te zijn met hoge kosten. Ook een zogenoemde MKBA light biedt vele mogelijkheden. Naast het afwegen van alternatieven en projecten, helpt een MKBA u bij het optimaliseren en faseren van uw plan, het verdelen van de lusten en lasten en het legitimeren van beleid. Kortom, de MKBA biedt houvast voor het voeren van een onderbouwde discussie en is een beleidsondersteunend instrument.

Wij hebben een heel pallet aan dienstverlening op het gebied van de MKBA. We voeren MKBA’s uit, maken afwegingskaders en rekenmodellen en helpen deze te implementeren. Wij vervullen ook de rol van gemandateerd opdrachtgever voor de uitvoering van MKBA’s. We zorgen voor de begeleiding en aansturing van het onderzoek, inclusief eventueel benodigde second opinions, en vertalen de resultaten naar beleidsnotities en besluitvormingsstukken. Of het nu gaat om gebiedsontwikkelingen, infrastructuur- en mobiliteitsprojecten, ICT of wijkaanpak. Wij helpen u verder.

Edgar Wever

Adviseur

Neem contact op