Hoe maakt u uw voorgenomen activiteiten financieel haalbaar en uitvoerbaar | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Hoe maakt u uw voorgenomen activiteiten financieel haalbaar en uitvoerbaar

Is uw project of programma financieel haalbaar? Is een voorgenomen investeringsbeslissing verantwoord? Hoe krijgt u uw project of programma uitvoerbaar? Wij stellen als expert een gedegen businesscase voor u op, doen een financiële haalbaarheidsanalyse en kijken of we creatieve en nieuwe verdienmodellen samen met u kunnen bedenken.

Een project financieel onderbouwen en inrichten, wij hebben er jarenlange ervaring mee. Het bijzondere is dat wij zowel verstand van de inhoud van uw project hebben - of het nu traditionele gebiedsontwikkeling, de ontwikkeling van zorglocaties of evenementen betreft, - maar ook breder kijken naar de organisatie inrichting en de financiering.

We begeleiden u bij contracterings- en aanbestedingsvraagstukken, ontwikkelen financieringsconstructies. We laten het niet bij vrijblijvende adviezen maar implementeren ze ook.

Het resultaat is een solide financiële onderbouwing van uw voorgenomen activiteit, verantwoord en integer. Daar staan wij voor.

Martin Stout

Adviseur

Neem contact op