Onderzoek laten uitvoeren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderzoek laten uitvoeren

U wilt iets echt goed laten uitzoeken. Er is iets gebeurt. Of u worstelt met een probleem dat u maar niet helder krijgt. Of u wilt een goede onderbouwing van te maken keuzen. Met ons onderzoek helpen wij u verder, zorgvuldig en professioneel.

Een helder overzicht van de informatie waarnaar u zoekt; bestuurlijk ‘behapbaar’ en goed onderbouwd. Dat is wat wij u bieden. Onze adviseurs maken een helder onderscheid tussen feiten, ervaringen van betrokkenen en conclusies in de vorm van een antwoord op uw onderzoeksvragen. Indien gewenst, doen wij ook aanbevelingen of werken wij een aantal beslisopties uit.

Wij verstaan de kunst het onderzoeksproces zo te organiseren, dat draagvlak ontstaat voor de uitkomsten. Wij luisteren goed, maar durven ook door te vragen.

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op