Uw organisatie(verandering) evalueren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw organisatie(verandering) evalueren

Uw organisatie staat voor uitdagende opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking of zelfsturing. Ligt uw organisatie op koers in het realiseren hiervan? Wat behoeft nog aandacht? Wij helpen u bij het beantwoorden van deze vragen.

Wat onze manier van kijken typeert, is de aandacht voor zowel de formele manier van organiseren als de manier van doen in de praktijk. Onze adviseurs maken geen analyse ‘vanachter het bureau’. Wij gaan in gesprek met het management en de medewerkers zelf. Hoe kijken zij naar de organisa-tie? Waar zijn zij trots op en wat zien zij als aandachtspunten? Ook betrekken wij de omgeving, zoals samenwerkingspartners en klanten/doelgroepen.

Op basis van alle verhalen helpen wij om zaken te duiden en onderzoeken wij samen wat beter kan en wat hiervoor nodig is. Het resultaat is inzicht in waar de organisatie staat en wat eventuele vervolgstappen zijn.

 

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Neem contact op