Samenwerkingsscan: hoe scoort u op de 10 succesfactoren voor een vitale samenwerking? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerkingsscan: hoe scoort u op de 10 succesfactoren voor een vitale samenwerking?

Een aantal factoren is bepalend voor de vitaliteit van een samenwerkingsverband. Zichtbare factoren, zoals de wijze van organiseren en de bereikte resultaten. Maar ook juist minder zichtbare factoren, als belangen en persoonlijke relaties, spelen vaak een bepalende rol.

Op basis van wetenschappelijke onderzoek én onze ervaringen stelden wij een top tien op van succesfac­toren voor een vitale samenwerking. Deze factoren gaan achtereenvolgens over het ‘waarom’ van de samenwerking, het ‘hoe’ en het ‘wat’: het resultaat en de toegevoegde waarde. 

 

De samenwerkingsscan

De 10 succesfactoren vormen de basis voor onze samenwerkingsscan: een instrument waarmee u op efficiënte wijze inzicht krijgt in de sterktes en zwaktes van uw samenwerking. Verschillende samenwerkingsverbanden zetten de scan reeds in. Benieuwd naar de ervaringen? Lees dan de cases in de rechterkolom. 

Bent u benieuwd naar de samenwerkingsscan en/of hoe wij u verder kunnen helpen bij het evalueren van uw samenwerkingsverband? Neem contact op met een Marieke Blekemolen.

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Neem contact op