Rekenkameronderzoek uitvoeren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek uitvoeren

Steeds meer taken komen bij lagere overheden te liggen. De rekenkamer(commissie) kan met haar onderzoek een belangrijke rol spelen ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol. Wij helpen u bij het uitvoeren van onderzoek dat zijn vruchten afwerpt in de vaak weerbarstige praktijk.

Bij Twynstra Gudde hebben wij de overtuiging dat een rekenkameronderzoek optimaal effectief is wanneer het constateren dienstbaar is aan het leren. Onze adviseurs kijken niet alleen terug, maar ook vooruit met de ogen van betrokkenen die in praktijk moeten handelen.

Ons werk houdt niet alleen stand op papier. Voor ons is een waardevol onderzoek een productief onderzoek. Zo helpen wij de rekenkamer(commissie) haar impact te vergroten.

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Neem contact op