Coaching van teams | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Coaching van teams

Organisaties danken hun effectiviteit aan de kwaliteit van teams. Hoe dragen individuele medewerkers bij aan het teamsucces? Hoe werken de teams onderling samen? Coaches van Twynstra Gudde kunnen helpen de vaardigheden van teams te vergroten door te reflecteren op individueel gedrag en teamgedrag.

Binnen organisaties krijgen teams doorlopend te maken met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Vaak verandert de onderlinge samenwerking tussen teams en krijgen medewerkers nieuwe rollen toebedeeld. Veel organisaties willen hun effectiviteit vergroten door zelfsturende teams in te voeren. Wij kunnen teams coachen in hun functioneren en daarmee het teamsucces vergroten.

Ons aanbod

Twynstra Gudde heeft een netwerk van coaches die ervaring hebben in verschillende sectoren. Zij spreken uw taal en weten waar teams in een organisatie mee te maken kunnen krijgen. De coaching die u kunt verwachten richt zich altijd op het raakvlak van het organisatorische en het persoonlijke.

Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling beginnen we altijd met een nulmeting. Dat geeft een beeld van waar een team op dat moment staat. Wat is de collectieve vaardigheid? Wat zijn uw kwaliteiten als team en welke uw zwakheden? Met behulp van bijvoorbeeld een simulatiespel of een teamassessment houden we medewerkers en het team als geheel een spiegel voor. Dat biedt de basis voor een teamplan, individuele ontwikkelplannen en een voorstel voor coaching. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld emotionele intelligentie, complementariteit van managementstijlen, teamrollen, succesfactoren van een team, besluitvormingsprocessen en timemanagement.

Uw resultaat

Coachen geeft inzicht in repeterende patronen en valkuilen. De leden van uw team(s) zijn zich daardoor meer bewust van hun sterke en zwakke kanten en van hun specifieke bijdrage aan het teamsucces. Doordat deze factoren helder zijn, kunnen teamleiders daar beter op sturen. Daarna is het een kleine stap om het teamsucces te vergroten.

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op