Coaching van managers en professionals | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Coaching van managers en professionals

Als manager of professional in een organisatie staat u voor de taak om nieuw beleid ‘werkend’ te krijgen: een nieuwe samenwerking, een nieuw programma , een nieuwe werkwijze,… Vanuit uw oude rol lukt het vaak niet om vernieuwing tot stand te brengen. Het vergt meer dan wat u gewend bent. Wat moet u doen? Wat moet u laten?

Van u als leidinggevende in een organisatie wordt verwacht dat u in staat bent uw medewerkers te motiveren. Een reorganisatie- of verandertraject roept daarbij vragen op over uw nieuwe rol, uw kennis en vaardigheden, werkmethodieken en werkzaamheden. Ook als u een nieuwe functie bekleedt, is soms een andere wijze van werken of een andere stijl van leidinggeven nodig. Onder begeleiding van een ervaren coach kunt u als manager of professional uw functioneren in de organisatie versterken.

Ons aanbod

Twynstra Gudde heeft een netwerk van coaches die ervaring hebben in verschillende sectoren. Zij spreken uw taal en weten wat het is om als manager of professional leiding te geven aan een team, een programma of een organisatie. De coaching die u van hen kunt verwachten richt zich op projectinhoud, gedrag, competentie en persoonlijk leiderschap. Wij werken dus nadrukkelijk op het raakvlak van het organisatorische en het persoonlijke.

Onze werkwijze

Coaching begint altijd met een intake. Daarin komen we gezamenlijk tot een duidelijke vraagformulering. Dan doen we een voorstel voor een coach die bij u past qua niveau, expertise en karakter. Dat kan een coach van Twynstra Gudde zijn, maar ook een zzp-er die lid is van ons netwerk. Alle coaches met wie wij werken hebben relevante opleidingen gevolgd en zijn gehouden aan een gedragscode waarmee wij onze kwaliteit borgen. Maar wat voor u waarschijnlijk belangrijker is: ze kennen de dynamiek in organisaties en kijken hoe u daarin handelt. De coaching zelf bestaat meestal uit vier tot acht gesprekken van circa twee uur.

Coaching in leiderschapsprogramma’s

Coaching kan een onderdeel zijn van een individueel leerprogramma of een management development traject. Daarbij zetten we individuele en groepswerkvormen in. Thema’s die in groepssessies aan bod komen, kunnen in individuele sessies meer persoonsgebonden worden uitgediept. Andersom kunnen inzichten uit de individuele coaching worden ingebracht in de groep.

Uw resultaat

Om een vernieuwing werkend te krijgen, hebt u inzicht nodig in het effect van uw houding en gedrag. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als het verkrijgen van macht, het hanteren van lastige situaties, het omgaan met krachtenvelden en het kiezen van een persoonlijke stijl. Als u hier meer inzicht in hebt, helpt dat u om de effectiviteit van uw functioneren als manager te vergroten.

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op