Beter samenwerken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Beter samenwerken

De omgeving van uw bedrijf of organisatie stelt eisen aan het beheer en onderhoud van uw eigendommen. Andersom bieden externe stakeholders kansen voor samenwerking. Een goede contextanalyse geeft belangrijke input aan effectief assetmanagement.

Externe belangen inzichtelijk maken

Vaak blijven de eisen die externe partijen aan uw assetmanagement stellen, impliciet. Burgers willen dat de infrastructuur bijdraagt aan een goede bereikbaarheid van hun stad. Huurders willen dat hun corporatie noodzakelijk woningonderhoud op tijd uitvoert. Bezoekers stellen eisen aan de kwaliteit en sfeer van een ziekenhuis of een bibliotheek. Maar wat doet u daarmee? Omgevingsmanagement helpt om de belangen van externe stakeholders inzichtelijk te maken, waardoor het mogelijk wordt om die een beargumenteerde plaats te geven in de uitvoering van uw beleid. 

Omgevingsmanagement

In de wereld van nieuwe infrastructuur of nieuw vastgoed is omgevingsmanagement een bekend begrip. Bij assetmanagement vergt het een andere blik. Welke eisen stellen externe partijen aan beheer en onderhoud? Een goede analyse van de externe context vormt input voor een strategisch plan waarin staat welke maatregelen een bedrijf of organisatie inzet om gestelde doelen te halen. Ook kansen voor samenwerking komen daarbij in beeld. Als er gedeelde belangen zijn, zijn er immers vaak ook mogelijkheden om maatregelen samen met andere bedrijven of organisaties uit te voeren.  

Strategische businesscase

Twynstra Gudde kan u helpen met het maken van een omgevingsscan. Wij vertalen de belangen van externe stakeholders naar de doelen van uw assetmanagement. Mogelijke samenwerking, kansen en uitdagingen kunnen we helder krijgen en uitwerken in een strategisch plan of een businesscase. We kunnen ook de communicatie voor u organiseren. Stakeholders krijgen dan een terugkoppeling van wat er met hun input gebeurt. In de aanloop naar de uitvoering van maatregelen wordt specifieker ingezoomd op de effecten en risico’s van maatregelen voor de omgeving. Per maatregel worden deze verantwoord in een omgevingsmanagementplan en een communicatieplan.

Door in uw assetmanagement rekening te houden met de belangen van externe stakeholders, versterkt u het draagvlak en de effectiviteit van uw beleid. Tegelijk benut u de mogelijkheden van samenwerking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend met ons in gesprek hierover? Neem dan contact op met Nicolet Luisman (nlu@tg.nl, 033 - 467 77 76), Frank van Es (fes@tg.nl, 033 – 467 76 08) of Hanneke van Schijndel (hvs@tg.nl, 033 – 467 77 68).

Expertises

Assetmanagement

Nicolet Luisman

Adviseur

Neem contact op