Beter presteren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Beter presteren

U wilt dat alle onderdelen van uw bedrijf of organisatie voldoen aan hoge prestatie-eisen. Ook het beheer en onderhoud van assets. Goed assetmanagement maakt die prestaties meetbaar. U kunt de kosten en opbrengsten monitoren en beïnvloeden.

Expliciteren van doelstellingen

Beter presteren begint bij het expliciteren van de doelstellingen van een bedrijf of organisatie. Alleen door doelstellingen meetbaar te maken, kan helderheid ontstaan in de relatie tussen prestatie, kosten en risico’s. Die helderheid is nodig om effectieve sturingsmaatregelen te implementeren en prestaties te verbeteren. Het blijkt dat veel managers het echter lastig vinden om doelstellingen te vertalen in operationele parameters voor assets. 

Betrouwbare prestatie-indicatoren

Twynstra Gudde kan u helpen met het definiëren van betrouwbare prestatie-indicatoren voor uw assets. Daarbij kijken we uiteraard niet alleen naar de kosten, maar ook naar de materiële en immateriële baten. Welke bijdrage leveren uw assets direct of indirect aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie? We ontwikkelen modellen voor managementrapportages, passend bij de bestaande cycli van planning & control. Daarbij geven we aan welke informatie nodig is om investeringsbeslissingen te kunnen onderbouwen en wie binnen uw organisatie die informatie dient te verzamelen.

 

Duidelijke werkafspraken

Als de prestaties van uw assets volgens duidelijke werkafspraken worden gemeten en gerapporteerd, levert dat essentiële sturingsinformatie. U weet beter waar uw organisatie staat ten opzichte van de doelstellingen. U signaleert tekortkomingen en weet welke assets aantoonbaar goed presteren. In feite legt u hiermee de verbinding tussen strategisch en operationeel niveau. Goed assetmanagement geeft grip en biedt een basis om de prestaties van uw assets doelgericht te verhogen. 

Prestaties van assets monitoren

Twynstra Gudde heeft verschillende tools ontwikkeld om prestaties van assets te monitoren en daarover te rapporteren. We hebben ervaring met de implementatie van die tools bij overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend met ons in gesprek hierover? Neem dan contact op met Marleen Sanders-Kaiser (msa@tg.nl, 033 - 467 77 79), Frank van Es (fes@tg.nl, 033 – 467 76 08) of Hanneke van Schijndel (hvs@tg.nl, 033 – 467 77 68).

Expertises

Assetmanagement

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur

Neem contact op