Beter organiseren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Beter organiseren

Bij goed assetmanagement ligt er een duidelijke relatie met de strategische doelen van uw bedrijf of organisatie. Kosten, prestaties en risico’s zijn met elkaar in balans en u weet waar u als manager op kunt sturen.

Organiseren van assetmanagement

Hoe is het assetmanagement bij u georganiseerd? Wij zien vaak dat beslissingen over uitgaven voor beheer en onderhoud bottom-up en reactief worden genomen. Of het nu gaat om de gebouwen van een organisatie, het machinepark van een bedrijf of de infrastructuur van een gemeentelijke overheid. Ook al is er veel geld mee gemoeid; de uitgaven worden nauwelijks gerelateerd aan primaire doelstellingen. Kansen om de assets strategisch in te zetten, blijven liggen. 

Optimalisatie van uw assetmanagement

Wij kunnen u helpen de assetmanagementorganisatie te versterken. Wij brengen voor u in beeld hoe de assets kunnen bijdragen aan de doelen van uw bedrijf of organisatie. Door interviews met mensen in uw organisatie onderzoeken we hoe het assetmanagement nu is belegd en welke knelpunten of omissies er zijn. In overleg komen we tot een optimalisatie, passend bij de aard van uw organisatie. We brengen taken, rollen, benodigde faciliteiten en de optimale verantwoordingsstructuur in beeld. We kunnen u ook ondersteunen bij de daadwerkelijke invoering van de nieuwe organisatie. Desgewenst coachen wij uw mensen (on the job) en begeleiden we het veranderproces. 

Strategisch benutten van uw assets

Als het assetmanagement goed is georganiseerd, kunt u vastgoed, terreinen, infrastructuur en andere vormen van eigendom strategisch benutten. Vanuit de centrale doelstellingen van uw bedrijf of organisatie kunt u onderbouwde beslissingen nemen over zaken als beheer, onderhoud, vernieuwing en outsourcing. De assets zijn niet langer alleen een kostenpost, maar dragen bij aan betere prestaties van uw bedrijf of organisatie als geheel.

Werkend organisatieadvies

De adviseurs van Twynstra Gudde maken voor dit werk gebruik van kennis van vastgoed en infrastructuur, wetgeving en ervaring met het functioneren van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat wordt gekoppeld met kennis van veranderingsprocessen. De combinatie van expertises maakt, dat wij een organisatieadvies ook echt werkend kunnen krijgen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend met ons in gesprek hierover? Neem dan contact op met Frank van Es (fes@tg.nl, 033 – 467 76 08) of Hanneke van Schijndel (hvs@tg.nl, 033 – 467 77 68).

Expertises

Assetmanagement

Frank van Es

Partner

Neem contact op