Unieke spelsimulaties voor een complex bouwproject | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Unieke spelsimulaties voor een complex bouwproject

Een spelsimulatie laat mensen stage lopen in de toekomst. Deelnemers leren over de inhoud van het ‘nieuwe’ en wat dit voor hen betekent in gedrag en de onderlinge samenwerking binnen een team. Op deze manier is een spelsimulatie een intensieve, snelle en krachtige manier van leren en teamontwikkeling.

Twynstra Gudde heeft door de jaren heen een aantal voor de bouwsector specifieke en unieke spelsimulaties ontwikkeld en met succes ingezet. Deze simulaties kunnen ingezet worden afhankelijk van de behoefte van het projectteam, passend bij de fase van het project zoals de
projectvoorbereiding, aanbesteding of uitvoering. 

Fase contractvoorbereiding: simulatie Knooppunt voor functioneel specificeren

In Knooppunt krijgt het projectteam de opdracht een definitief ontwerp van een nieuw te realiseren verkeersknooppunt ‘om te bouwen’ naar een set oplossingsvrije specificaties. Het huidige ontwerp is simpelweg te duur en haalt de planning niet. Door de markt meer ruimte te geven om oplossingen te bedenken, is de verwachting dat wel aan de doelen van tijd en geld voldaan wordt, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Het projectteam moet bij het opstellen van oplossingsvrije specificaties rekening houden met twee interne stakeholders met eigen belangen, wensen en eisen ten aanzien van het project.
Kort gezegd: in Knooppunt ervaren projectteam en lijnorganisatie het proces en de dynamiek van het opstellen van oplossingsvrije specificatie voor een groot infrastructureel project.
http://tinyurl.com/KnooppuntTG

Fase aanbesteding: simulatie LINK voor concurrentiegerichte dialoog-procedure

In LINK ervaren de deelnemers als opdrachtgever of (potentiële) opdrachtnemer de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. Drie consortia strijden daarbij om de gunning van een complex, infrastructureel project. Zij doorlopen gezamenlijk de stappen in het proces: van advertentie, via dialoog tot gunning. In LINK ervaar je dat de dialoog niet vanzelfsprekend ontstaat. Opdrachtgever en opdrachtnemer ondervinden in de spelsimulatie gezamenlijk de worstelingen van een dialoog. Voor de vastgoed - en huisvestingsmarkt heeft Twynstra
Gudde KLIK ontwikkeld.
http://tinyurl.com/TGdialoog

Fase realisatie: simulatie GRIP voor contractbeheersing van een geïntegreerd contract

GRIP gaat over de dynamiek die optreedt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in de realisatiefase met een geïntegreerd contract. Een groot impactvol bouwproject is lijdend voorwerp in de spelsimulatie GRIP en start precies op het moment dat het Design&Constructcontract
wordt getekend. Wat betekent het voor een opdrachtnemer om verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van het project en hoe gaat de opdrachtgever dat controleren? En hoe gaan opdrachtnemer en opdrachtgever zich daarbij gedragen?
http://tinyurl.com/TGGrip

Uiteraard kunnen deze simulaties ook dienen voor opleidingsdoeleinden. Wil je deze informatie nog eens teruglezen, download dan nu deze deze informatie voor meer achtergrondinformatie.

Elske Schrijvers

Senior adviseur

Neem contact op