Coaching van bestuurders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Coaching van bestuurders

U werkt met uw organisatie in een voortdurend veranderende context. U herkent de kansen en onzekerheden die daaruit voortkomen. Uw visie is helder, maar het is soms lastig om uw organisatie mee te krijgen. Een buitenstaander met wie u in vertrouwen en op niveau kunt sparren, kan u helpen.

Wanneer u ziet aankomen dat de markt of de politieke omgeving van uw organisatie verandert, moet u bijsturen. Maar als bestuurder of executive staat u er vaak alleen voor. De keuzes die u maakt, zijn bepalend voor uw organisatie en de kansen voor uw mensen. Een neutrale buitenstaander kan u helpen door een spiegel voor te houden. Ook in meer persoonlijke situaties kan coaching van belang zijn. Denk aan ogaan met extreme druk of een herbezinning op een nieuwe functie.

Ons aanbod

Twynstra Gudde heeft een netwerk van coaches met relevante ervaring in uiteenlopende sectoren. Sommingen hebben ervaring als bestuurder. Anderen hebben veel ervaring met coachen van bestuurders. Het zijn professionals met wie u op bestuurlijk niveau van gedachten kunt wisselen. U hoeft uw situatie niet meer uit te leggen; u komt direct tot de kern waar het u om gaat want onze bestuurscoaches weten wat het is om eindverantwoordelijk te zijn. Zij stellen u vragen en confronteren u met tegenstrijdigheden of belemmerende overtuigingen.

Onze werkwijze

Coaching begint altijd met een intake. Daarin komen we gezamenlijk tot een duidelijke vraagformulering. We doen een voorstel voor een coach die bij u past qua niveau, expertise en karakter. Dat kan een coach van Twynstra Gudde zijn, maar ook iemand die lid is van ons netwerk. Bij de intake onderzoeken we samenof de nadruk ligt bij het sparren met iemand van uw niveau of dat het meer om een persoonlijke ontwikkelvraag gaat. Alle coaches met wie wij werken hebben relevante opleidingen en zijn gehouden aan een gedragscode waarmee wij onze kwaliteit borgen. Maar wat voor u waarschijnlijk belangrijker is: ze kennen de dynamiek in organisaties en kijken hoe u daarin handelt. De coaching zelf bestaat in de regel uit vier tot acht gesprekken van circa twee uur.

Uw resultaat

Uw individuele vragen zijn voor ons het startpunt. Het resultaat van de coaching bepaalt u dus voor een groot deel zelf. De coach is uw klankbord om gedachten te spiegelen. Hij ondersteunt u bij uw persoonlijke ontwikkeling als bestuurder. Het eindresultaat is, dat u meer inzicht hebt in zaken die u belemmeren en zaken die u helpen om de effectiviteit van uw functioneren als bestuurder te vergroten.

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op