Strategisch omgevingsmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategisch omgevingsmanagement

U staat voor een complex project of programma, waarmee veel verschillende belangen zijn gemoeid. Om alles soepel te laten voorlopen, kunt u het best in een vroeg stadium met alle stakeholders in gesprek gaan. Twynstra Gudde ontwikkelde Strategisch Omgevingsmanagement; een aanpak waarmee u conflicten met de omgeving voorkomt of oplost, en tegelijkertijd bouwt aan een duurzame relatie met andere belanghebbenden.

SOM toepassen

U heeft een opgave en moet in een complexe samenleving met talloze belangen(groepen) een weg vinden om tot een resultaat te komen. Wij helpen u om op verschillende niveaus met organisaties en belangenbehartigers samen te werken om uw doel te bereiken.

Lees verder

Een duurzame relatie opbouwen met stakeholders

U neemt de omgeving van uw project of organisatie serieus en bent op zoek naar een manier om professioneel met andere belanghebbenden samen te werken. Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) heeft zich in de praktijk bewezen als en zeer effectieve methode.

Lees verder

Uw medewerkers trainen in Strategisch Omgevingsmanagement

U kiest ervoor om bij de uitvoering van uw project of programma gebruik te maken van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement. Dat vergt bepaalde kennis en kunde. Wij trainen uw medewerkers hierin.  

Lees verder

Uw omgevingsmanagers coachen

Uw omgevingsmanagers werken in een complex speelveld, met enerzijds uw organisatie en anderzijds externe stakeholders. Wij helpen hen om daar efficiënt en effectief mee om te gaan.

Lees verder

Ruimte scheppen voor nieuw perspectief

U heeft dankzij SOM een overzicht van de belangrijkste issues en stakeholders en er  is overeenstemming bereikt over de belangrijkste feiten. Maar hoe nu verder? Wij helpen u op een nieuwe manier te kijken naar uw samenwerkingsvraagstukken.

Lees verder

Mensen

Charlotte Koot

Adviseur

Niels Vrije

Senior Adviseur

Omar Laghzaoui

Adviseur

Pim Meijer

Adviseur

Evelyne Brandenburg

Adviseur

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Hanke Nijman

Adviseur

Ricardo van Breemen

Adviseur

Cases

Eneco Leiding over Noord

De aangekondigde sluiting van de ‘Elektriciteitsfabriek aan de Galileïstraat’ van energiemaatschappij E.ON in Rotterdam was voor Eneco zowel een uitdaging als een kans. De uitdaging was om in oktober 2014 voor 95.000 woningequivalenten in Rotterdam warmte beschikbaar te houden, die momenteel vanuit deze Elektriciteitsfabriek wordt geleverd. De kans was het warmtenet in Rotterdam te verduurzamen en daarmee nu te doen wat morgen nodig is. Onze adviseurs hebben vanaf begin 2012 het projectmanagement uitgevoerd. Aandachtspunten waren het positieve imago van Eneco behouden en draagvlak creëren.

Lees de case

Actuele opleidingen

Tweedaagse training Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)

Onze maart training is vol - 18-19 juni eerstvolgende mogelijkheid

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers

Nieuwe data: module 1: 23-24 april 2018

Dit programma richt zich op jouw professionele ontwikkeling als stakeholdermanager (omgevingsmanager). Wil je een echte stap in je persoonlijke leiderschap zetten, zodat je effectiever bent als stakeholdermanager in een complexe omgeving, dan is dit programma iets voor jou.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

In-company training Strategisch Omgevingsmanagement

Twynstra Gudde biedt op verschillende manieren trainingen aan in Strategisch Omgevingsmanagement en Mutual Gains Approach, waaronder onze in-company trainingen.

Lees verder

Wizard

Niels Vrije

Senior Adviseur

Neem contact op

Vind de expert in uw markt