Strategisch omgevingsmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategisch omgevingsmanagement

U staat voor een complex project of programma, waarmee veel verschillende belangen zijn gemoeid. Om alles soepel te laten voorlopen, kunt u het best in een vroeg stadium met alle stakeholders in gesprek gaan. Twynstra Gudde ontwikkelde Strategisch Omgevingsmanagement; een aanpak waarmee u conflicten met de omgeving voorkomt of oplost, en tegelijkertijd bouwt aan een duurzame relatie met andere belanghebbenden.

SOM toepassen

U heeft een opgave en moet in een complexe samenleving met talloze belangen(groepen) een weg vinden om tot een resultaat te komen. Wij helpen u om op verschillende niveaus met organisaties en belangenbehartigers samen te werken om uw doel te bereiken.

Lees verder

Een duurzame relatie opbouwen met stakeholders

U neemt de omgeving van uw project of organisatie serieus en bent op zoek naar een manier om professioneel met andere belanghebbenden samen te werken. Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) heeft zich in de praktijk bewezen als en zeer effectieve methode.

Lees verder

Uw medewerkers trainen in Strategisch Omgevingsmanagement

U kiest ervoor om bij de uitvoering van uw project of programma gebruik te maken van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement. Dat vergt bepaalde kennis en kunde. Wij trainen uw medewerkers hierin.  

Lees verder

Uw omgevingsmanagers coachen

Uw omgevingsmanagers werken in een complex speelveld, met enerzijds uw organisatie en anderzijds externe stakeholders. Wij helpen hen om daar efficiënt en effectief mee om te gaan.

Lees verder

Ruimte scheppen voor nieuw perspectief

U heeft dankzij SOM een overzicht van de belangrijkste issues en stakeholders en er  is overeenstemming bereikt over de belangrijkste feiten. Maar hoe nu verder? Wij helpen u op een nieuwe manier te kijken naar uw samenwerkingsvraagstukken.

Lees verder

Mensen

Niels Vrije

Senior Adviseur

Pim Meijer

Adviseur

Evelyne Brandenburg

Adviseur

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Hanke Nijman

Adviseur

Ricardo van Breemen

Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

Pim Nijssen

Partner

Nicolet Luisman

Adviseur

Nico de Meester

Adviseur

Roelof Benthem

Organisatieadviseur

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Koen van Bezu

Adviseur Water

Cases

Versterking Afsluitdijk: omgevingsmanagement in bijzondere omgeving

De 85 jaar oude Afsluitdijk wordt versterkt. Tegelijk is er plaats voor initiatieven op het gebied van duurzame energie, economische ontwikkeling en ecologie. Twynstra Gudde ondersteunt het omgevingsteam van Rijkswaterstaat. Doel: in gesprek blijven met alle omgevingspartijen en blijven inspelen op lopende issues.

Lees de case

Actuele opleidingen

Tweedaagse training 'Strategisch Omgevingsmanagement' (SOM)

Maandag en dinsdag 25 en 26 november, beide dagen 09.00-17.00 uur

In deze tweedaagse training maak je kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Je vergroot je kennis en versterkt je vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. Tijdens de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot je je handelingsrepertoire en ben je in staat SOM in je eigen opgave toe te passen.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

In-company training Strategisch Omgevingsmanagement

Twynstra Gudde biedt op verschillende manieren trainingen aan in Strategisch Omgevingsmanagement en Mutual Gains Approach, waaronder onze in-company trainingen.

Lees verder

Wizard

Niels Vrije

Senior Adviseur

Neem contact op

Vind de expert in uw markt