Strategievorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategievorming

In deze onzekere tijden is strategievorming veel meer dan om de paar jaar een strategisch plan maken. Strategievorming is een doorlopend proces van koers zoeken en koers uitzetten. Een koers die resultaten oplevert en waarbij ondernemend leiderschap de sleutel is. Wij bieden interventie en interactie, gericht op analyse, structurering en betekenisgeving. Met als doel een levensvatbare en gedragen strategie waarmee uw organisatie verder kan.

Uw strategie diagnosticeren

De beste start voor een nieuw strategietraject is een leerzame terugblik op het voorafgaande. Die terugblik gaat wat ons betreft verder dan het toetsen van de resultaten aan de gestelde doelen. Met ons leert u wat werkt en waarom.

Lees verder

Een strategietraject kiezen

U vindt het ingewikkeld een bepaald strategietraject te kiezen. Wij helpen u. Met onze aanpak en visie wordt uw organisatie op de goede weg gezet. Een goed strategietraject heeft 3 dimensies: inhoud, proces en context.

Lees verder

Een strategische analyse

Een goede koers heeft onderbouwing en afweging nodig ten opzichte van alternatieve strategische opties. Strategische analyses moeten het inzicht verrijken. Wat gebeurt er om ons heen en welke invloed heeft dat op ons?

Lees verder

Een toekomstbestendige strategie ontwikkelen

Soms is de inkt nog niet droog, of uw strategisch plan lijkt al weer achterhaald. Een levensvatbare strategie is daarom een toekomstbestendige strategie. Scenarioplanning is een geëigende methodiek om robuuste strategieën te ontwikkelen.

Lees verder

Positioneren van uw organisatie

Koers uitzetten betekent plaats bepalen. Welke positie wilt u als organisatie innemen in de markt en in de omgeving? En wat onderscheidt u daarbij van concurrenten? Positioneren vraagt om keuzes op drie niveaus.

Lees verder

Strategische besluitvorming bepalen

Het bepalen van een nieuwe koers heeft ook een formele kant. Bij de uiteindelijke besluitvorming zijn meerdere stakeholders betrokken vanuit medezeggenschap en toezicht. Ofwel, een strategietraject heeft ook een governance-dimensie. 

Lees verder

Mensen

Bram den Engelsen

Partner

Huub Raemakers

Partner

Jaap de Heer

Partner

Stijn van Diemen

Senior adviseur Strategy Counsellors

Rob Poels

Partner

Jeroen Schouten

Senior adviseur

Wizard

Bram den Engelsen

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt