Strategievorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategievorming

Strategievorming omvat veel meer dan om de paar jaar een strategisch plan maken. Maatschappelijke transities, disruptieve veranderingen en nieuwe inzichten leiden ertoe dat organisaties doorlopend bezig zijn met koers zoeken en koers zetten. Omdat elke context verschillend is, vraagt elk strategieproces om een maatwerkaanpak, gericht op een uniek resultaat

Reflectie op uw strategievorming

De beste start voor een nieuw strategietraject is een leerzame terugblik op het voorgaande. Die terugblik gaat wat ons betreft verder dan het toetsen van de resultaten aan de gestelde doelen. Met ons leert u wat werkt en waarom. 

Lees verder

Ontwerp van uw strategietraject

U vraagt zich of hoe u uw strategietraject moet vormgeven. Naar onze ervaring zijn daarbij drie bouwstenen van even groot belang: context (de invloed van de externe omgeving en de interne organisatie), inhoud (de strategie) en proces (de totstandkoming van de strategie).

Lees verder

Uitvoering van uw strategische verkenning

Een goede koers heeft onderbouwing en afweging nodig ten opzichte van alternatieve strategische opties. Strategische verkenningen zijn geen ‘verplicht nummer’, maar moeten het inzicht verrijken van degenen die betrokken zijn bij een strategietraject. Daarbij gaat het niet alleen om wat u wilt verkennen, maar ook om wie dat doet en hoe dat gebeurt.

Lees verder

Ontwikkeling van uw nieuwe strategieverhaal

Koers uitzetten betekent plaats bepalen, ofwel positioneren. In de maatschappij, in de markt, in de netwerken waarvan uw organisatie deel uitmaakt. Dat vraagt om duidelijke en gedeelde keuzes, in de vorm van een ‘nieuw ‘dominant strategieverhaal’.

Lees verder

Basis voor uw strategische verandering

Nadenken over de strategische verandering die nodig is om de voorgenomen koers te realiseren, is een integraal onderdeel van strategievorming. Wij helpen u, op basis van een brede veranderkundige ervaring, bij dit sluitstuk van uw strategietraject.

Lees verder

Mensen

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Jaap de Heer

Partner Strategie en beleid

Stijn van Diemen

Senior adviseur Creatieve strategie

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Jeroen Schouten

Senior adviseur Strategy Counsellors

Sander Merkus

Adviseur Narratieve strategievorming

Wizard

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op

Vind de expert in uw markt

Referenties