Werken aan transities-10 vuistregels voor een effectieve aanpak

Download essay

Werken aan transities

10 vuistregels voor een effectieve aanpak

 

Veel van de grote, urgente opgaven vragen om een transitie, een systeemverandering.

 

Werk je aan een transitie en herken je dit?

  • De transitie is complex: veel aspecten hebben invloed op je aanpak.
  • Veel van wat moet gebeuren ligt buiten je directe invloedssfeer.
  • Je kunt de grote verandering nog niet voor je zien.

Dan is dit essay wat voor jou! Benader je transitieaanpak  op een nieuwe manier én oefen met de 10 vuistregels.