Versnel uw transitie - Kom een dag samenwerken bij Twynstra Gudde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Versnel uw transitie - Kom een dag samenwerken bij Twynstra Gudde

16-09-2018
Twynstra Gudde Amersfoort

Versnellen in de zomer... klinkt misschien een beetje vreemd omdat de zomer juist een tijd is van onthaasten. Toch willen we uw aandacht vragen voor versnelling. De zomer is namelijk ook het moment dat de agenda minder wordt bepaald door vergaderingen en afspraken. Dat geeft de gelegenheid de tijd te nemen voor de grote opgaven waar u aan werkt.

Grote transitie opgaven

Gemeenten en waterschappen staan voor grote transities op het gebied van wonen, energie, mobiliteit, vastgoed en infrastructuur, in een tijd waar duurzaamheid, circulair en digitalisering veel invloed hebben op de aanpak. Provincies spelen een grote rol in transities op het gebied van energie, mobiliteit & logistiek en grondstofstromen. De verschillende transitie opgaven zijn vaak met elkaar verbonden en hebben raakvlakken met belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voeg daarbij dat er veel partijen betrokken moeten worden, en alle ingrediënten voor lange doorlooptijden zijn aanwezig.

Een werkdag bij Twynstra Gudde

Bij Twynstra Gudde hebben we veel kennis en ervaring met het versnellen van transities. Zeker ook met de transitie opgaven waar u mee te maken heeft. Tijdens de zomer hebben wij ook wat meer tijd en die willen we graag gebruiken om u te helpen. Wij bieden u daarom een werkdag bij Twynstra Gudde aan. U komt een dag bij ons werken, aan uw eigen opgave, samen met andere relaties van ons die voor dezelfde uitdaging staan als u. Vanuit Twynstra Gudde zijn verschillende experts aanwezig die u die dag kunnen helpen om stappen te zetten in uw proces.

Concrete vervolgstappen

Aan het einde van deze werkdag gaat u naar huis met een concrete next step, aanpak, oplossing, antwoord en/of handvatten voor uw transitievraagstuk, waarbij u geïnspireerd kunt worden door collega’s uit andere gemeenten, provincies en/of waterschappen en onze experts. Dit levert u daarmee ook een nieuw netwerk op van blijvende waarde. Na afloop is er een netwerkborrel met zomerse hapjes.

3 bijeenkomsten

In augustus en september organiseren we drie bijeenkomsten die goed aansluiten bij de transitievraagstukken waar gemeentes en/of provincies mee zitten:

 • Springstof! – Hoe wordt de energietransitie iets waar iedereen aan mee wil doen?
  29 en 30 augustus
  De energietransitie als banenmotor, vrijmarkt, datumprikker of make-over? Werk mee aan nieuw perspectief op de energietransitie in de gebouwde omgeving! Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.
 • Van wie is het buitengebied?
  6 september 2018
  Hoe zorgt u er als gemeente voor dat de gemeenteraad en de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zich betrokken voelen bij de omgeving en meewerken aan uw omgevingsvisie? Welke cultuurverandering vraagt dat van gemeente en inwoners? Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.
 • Geef kantoren weer een toekomst!
  20 september
  Hoe komt u als gemeente tot de juiste strategie om beweging te krijgen in locaties met langdurig leegstaande kantoren? Welke rol speelt u daarin? Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Meld u aan

Wilt u een van deze bijzondere werkdagen bijwonen? U kunt zich aanmelden via de internetpagina, waar we hierboven of via de blokken aan de rechterkant naar verwijzen. Natuurlijk kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met Roelof Mulder via rmu@tg.nl of 06 – 11 92 18 94.