Van wie is het buitengebied? – Werkdag bij Twynstra Gudde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Van wie is het buitengebied? – Werkdag bij Twynstra Gudde

06-09-2018
Twynstra Gudde Amersfoort

Gemeentes met buitengebieden worden geconfronteerd met grote uitdagingen, waaronder een voedseltransitie en de energietransitie. Deze ontwikkelingen komen samen in de omgevingswet die in 2021 moet worden geïmplementeerd. Als gemeente is het belangrijk om samen met inwoners en bedrijven een integrale omgevingsvisie te ontwikkelen. Enerzijds heeft u als gemeente een publiekrechtelijke rol, anderzijds wilt u het eigenaarschap echt bij inwoners beleggen. Hoe zorgt u ervoor dat de gemeenteraad en ook de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in hun nieuwe rol komen, zich betrokken voelen en meewerken aan deze omgevingsvisie? Welke cultuurverandering vraagt dat van gemeente en inwoners?

Werkdag bij Twynstra Gudde

Op 6 september organiseren wij van 9.00 - 17.00 uur voor gemeentes en provincies een werkdag bij Twynstra Gudde, waarin we samen aan de slag gaan om deze transitie opgave voor u verder te brengen. U werkt deze dag samen met andere gemeentes en/of provincies, die met hetzelfde vraagstuk zitten. Vanuit ons zijn experts uit de vakgroepen Ruimte, Wonen & Economie, Energie en Overheid & Organisatie aanwezig.

Programma

De dag starten we met korte aftrap door een inspirerende spreker, die gespecialiseerd is op dit thema. Vervolgens gaat u in één of meerdere groepen concreet aan uw transitie opgave werken, met begeleiding van andere relaties en experts. Als u dit wenst, bieden we u deze dag ook de mogelijkheid om één op één begeleiding te krijgen van een adviseur van Twynstra Gudde. Deze werkdag vindt plaats op ons kantoor: Stationsplein 1 in Amersfoort.

Concrete vervolgstappen

Aan het einde van deze werkdag gaat u naar huis met een concrete next step, aanpak, oplossing, antwoord en/of handvatten voor deze transitie opgave, waarbij u geïnspireerd bent door collega’s uit andere gemeentes en provincies en onze experts. Dit levert u daarmee ook een nieuw netwerk op van blijvende waarde.

Meld u aan

Wilt u deze bijzondere werkdag bijwonen en actief gaan werken aan deze transitievraag? Meld u dan aan via dit inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Mulder via rmu@tg.nl of 06 – 11 92 18 94.

Roelof Mulder

Adviseur

Neem contact op