Van wie is het buitengebied? – Werkdag bij Twynstra Gudde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Van wie is het buitengebied? – Werkdag bij Twynstra Gudde

01-11-2018
Twynstra Gudde Amersfoort

Op 6 september jl. hebben wij een succesvolle werkdag bij Twynstra Gudde georganiseerd met het thema ‘Van wie is het buitengebied?’. De deelnemers hebben deze dag ervaren als zeer inhoudelijk, inspirerend en productief. We hebben stappen kunnen zetten in deze transitie opgave. Vanwege dit succes organiseren we op donderdag 1 november a.s. van 9.00 – 13.00 uur een volgende werkdag met hetzelfde thema.

Van wie is het buitengebied?

Gemeentes met buitengebieden worden geconfronteerd met grote uitdagingen. Schaalvergroting van landbouw en veeteelt leidt tot een voedseltransitie, een shake-out van boerenbedrijven en veel sociale problematiek. Er is een groeiende vraag naar recreatie mogelijkheden. Daarbij komt ook de rol die het buitengebied kan spelen in de energietransitie.

Deze ontwikkelingen komen samen in de omgevingswet die in 2021 moeten worden geïmplementeerd. Als gemeente is het belangrijk om samen met inwoners en bedrijven een integrale omgevingsvisie te ontwikkelen. Enerzijds heeft u als gemeente een publiekrechtelijke rol, anderzijds wilt u het eigenaarschap echt bij inwoners beleggen. Hoe zorgt u ervoor dat de gemeenteraad en ook de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in hun nieuwe rol komen, zich betrokken voelen en meewerken aan deze omgevingsvisie? Welke cultuurverandering vraagt dat van gemeente en inwoners?

Tijdens deze werkdag bij Twynstra Gudde gaan de deelnemende gemeentes en onze experts samen aan de slag met uw transitie opgave. Vanuit Twynstra Gudde zijn experts uit de vakgroepen Ruimte, Wonen & Economie, Energie en Overheid & Organisatie aanwezig.

Programma

De dag starten we met korte aftrap door een inspirerende spreker. Vervolgens gaat u in één of meerdere groepen concreet aan uw transitie opgave werken, met begeleiding van andere relaties en experts. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Als u dit wenst, bieden we u deze dag ook de mogelijkheid om één op één begeleiding te krijgen van een adviseur van Twynstra Gudde. Deze werkdag vindt plaats op ons kantoor: Stationsplein 1 in Amersfoort.

Concrete vervolgstappen

Aan het einde van deze werkdag gaat u naar huis met een concrete next step, aanpak, oplossing, antwoord en/of handvatten voor deze transitie opgave, waarbij u geïnspireerd bent door collega’s uit andere gemeentes en provincies en onze experts. Dit levert u daarmee ook een nieuw netwerk op van blijvende waarde.

Meld u aan

Wilt u deze bijzondere werkdag bijwonen en actief gaan werken aan deze transitievraag? Meld u dan aan via dit inschrijfformulier. Natuurlijk kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met mij via rmu@tg.nl of 06 – 11 92 18 94.

Roelof Mulder

Senior adviseur

Neem contact op