Seminar Energietransitie als procesopgave | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Seminar Energietransitie als procesopgave

27-06-2019
Amersfoort

Aan ambities geen gebrek: 2040, 2035, een enkele bestuurder wil al in 2030 energieneutraal zijn. Een groot deel van de energieopgave slaat neer in de gebouwde omgeving. Kunnen ambtelijke organisaties bestuurlijke ambities waarmaken? Juist in de gebouwde omgeving valt of staat een goede uitvoering met een goede organisatie. Tijdens het seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ op 27 juni 2019, dat wij samen met ROmagazine en Stadszaken organiseren, krijgt u handvatten om van ambitie te komen tot een uitvoeringsgericht programma.

De energietransitie kun je maar één keer goed doen. Overhaast te werk gaan brengt risico’s met zich mee; burgers kunnen zich miskend voelen. De uitvoering van de energietransitie is veel complexer dan het formuleren van een stevige ambitie. Niet alleen moeten inhoudelijk keuzes worden gemaakt die gepaard gaan met (uiteenlopende) belangen, maar er zijn andere factoren om rekening mee te houden zoals de betaalbaarheid, de ruimtelijke inpassing, de capaciteit van de elektriciteitsnetten en de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten. Kortom, de energietransitie is per definitie een procesvraagstuk.

Tijdens dit seminar leert u onder andere hoe u een goede programmaorganisatie opzet, welke aanpak (gebiedsgericht en/of mensgerichte) het beste past in uw context en hoe burgers en stakeholders daarbij betrokken kunnen worden.

Programma

Het concrete programma van deze dag ziet er als volgt uit:

 • 13.00 uur: Inloop en opening
  Door dagvoorzitter Marcel Bayer, hoofdredacteur ROm en Zenzi Pluut, managing partner adviesgroep Energie van Twynstra Gudde
 • 13.30 uur: Regionale samenwerking in de praktijk
  Door Charles Hussels, kwartiermaker Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
 • 14.00 uur: Bouwen aan vertrouwen in de gebouwde omgeving
  Door Martin Andriessen, programmadirecteur energietransitie, gemeente Den Haag
 • 14.30 uur: Korte pauze
 • 14.45 uur: Dialoogtafels*
 • 16.00 uur: Borrel

Dialoogtafels*

 • Tafel 1: Programma-aansturing bij gemeentelijke energietransitie. Welke aanpak past het beste bij u?
  Door Arjan Raatgever, Ruben van de Belt en Hans van der Zwan
  In deze sessie verkennen we de mogelijkheden van programmatisch werken als kansrijke werkwijze voor de gemeentelijke energietransitie.
 • Tafel 2: Warmtenetten als governance-vraagstuk. Welke rol kunt u spelen als gemeente?
  Door Guus van Leerdam en Marco van Lente
  Hoe borg je publieke belangen en welke rol zien gemeenten voor zichzelf? Hoe verhoudt die rol zich tot die van Rijksoverheden, netbeheerders en warmtebedrijven?
 • Tafel 3: Mensgerichte energietransitie. Wanneer gaan bewoners écht meedoen?
  Door Hanke Nijman en Marleen Sanders
  In deze sessie gaan we in op het toepassen van een ontwerp aanpak. Met deze aanpak gaan we dicht op de belevingswereld van bewoners zitten, waardoor we nieuwe inzichten genereren.
 • Tafel 4: Case Engie: transformatie van een elektriciteitscentrale naar een duurzaam bedrijventerrein
  Door Gregor Heemskerk en Judith van Wijk
  Aan de hand van deze casus nemen we u mee in de (ruimtelijke en procesmatige) dilemma's van gebiedsontwikkeling, in de huidige werkelijkheid van de energietransitie.
 • Tafel 5: Energieneutrale bedrijventerreinen. Hoe stuur je bij kaveluitgifte op duurzaamheid?
  Door Daniëlle van Steeg en Henk Hoogmoed
  Faciliteer je als overheidsorganisatie een alternatief energiesysteem? Is deze ambitie te vertalen naar kaveluitgifte? Wat zijn dan de financiële en organisatorische consequenties?
 • Tafel 6: Strategisch omgevingsmanagement. Hoe betrek je de omgeving bij gebiedsgerichte energietransitie?
  Door Has Bakker, Freija Rappoldt en Floor Hooge Venterink
  Tijdens deze sessie onderzoeken we wat de verduurzaming van de woningvoorraad vraagt van betrokken partijen op het gebied van samenwerking met andere stakeholders.

Facts & figures

Wat: Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’
Wanneer: Donderdag 27 juni 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Waar: Amersfoort (locatie volgt)
Voor wie: Professionals bij gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden en andere professionals die op strategisch niveau aan energietransitie in de gebouwde omgeving werken.

Meer informatie en aanmelden

Klik op onderstaande button voor meer informatie en om u aan te melden.

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur

Neem contact op