PGM Open 2019 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

PGM Open 2019

07-02-2019
De Fabrique in Utrecht

De kracht ván en grenzen aan programmamanagement als effectieve aanpak van maatschappelijke transities. Dit is het thema van het PGM Open op 7 februari 2019.

De wereldwijde samenleving is volop in beweging. Ook de Nederlandse samenleving is op veel terreinen in transitie. Op sociaal gebied, op het gebied van duurzaamheid en klimaat, (circulaire) economie, wonen, mobiliteit, etc. Bij het vormgeven van de aanpak van deze maatschappelijke transities wordt vaak houvast gezocht in programma’s en programmamanagement. Maar is dat nu wel of niet een effectieve aanpak bij dit soort opgaven? Wat is eigenlijk de kracht van programmatisch werken bij het realiseren van maatschappelijke transities? Wat zijn grenzen eraan en wat hebben we te verbeteren of te veranderen in programmamanagement om effectiever te worden? Op het PGM Open 2019 staan dit soort vragen centraal en gaan we samen op zoek naar antwoorden.

Key notes

Het programma is volop in ontwikkeling. Maar de eerste keynotes zijn wel bekend: Derk Loorbach en Maarten Otto.

Derk Loorbach

Derk Loorbach is directeur van DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) en hoogleraar Sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit. Hij is een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak als nieuwe sturingsvorm van duurzame ontwikkeling. Derk is als adviseur betrokken bij tal van grote transities. Hij zal ons onder meer inzicht geven in de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat programma’s optimaal gebruik maken van de dynamiek die eigen is aan transities.

“Hoe voorkom je dat een programma de transitiedynamiek bevriest? Programma’s zijn vaak gericht op de opbouw van vernieuwing en er wordt te weinig nagedacht over de afbraak van de oude systemen."

Maarten Otto

Maarten Otto is Directeur Corporate & Social Affairs bij Alliander en zal tijdens het PGM Open ingaan op veranderkundige inzichten die relevant zijn voor programmamanagers die werken aan de transities. Maarten is namens de regionale netbeheerders betrokken bij het Klimaatakkoord.

“Een transitie vraagt een verandering die tussen organisaties en andere partijen ontstaat. Dat betekent fundamenteel anders kijken naar de wijze van organiseren en veranderen, bewust keuzes maken die afwijken van het huidige repertoire.”

Aanmelden

Het PGM Open is hét event over programmamanagement in Nederland. Een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. Wilt u ook meewerken aan vernieuwing? Meld u zich dan nu aan via de site van PGM Open! Tot 1 december 2018 geldt een aantrekkelijke groeps- en vroegboekkortingen.

Aanvullende informatie

Het PGM Open vindt plaats in de Fabrique in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.pgmopen.nl of neem contact op met Helmuth Stoop via 06 – 53 73 09 72 of hsp@tg.nl

PGM Open is een initiatief van Twynstra Gudde, Jo Bos & Co, Organisatieregie en Good Work Company.

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op