Op weg naar uitvoering regionale woonagenda’s; samenwerken aan de woningmarkt | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Op weg naar uitvoering regionale woonagenda’s; samenwerken aan de woningmarkt

12-03-2017

Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen worden gebouwd. Intussen veranderen de samenleving en het woonpanorama sneller dan ooit. Vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, communitywonen, verduurzaming, een groeiende kloof tussen stad en platteland en grote verschillen tussen en binnen regio’s zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien.

Bedoeld voor beslissers uit het publieke en private domein.

Ook de manier van plannen maken en bouwen verandert. De regie is decentraler komen te liggen. Er is meer sprake van marktwerking en de woonconsument blaast een stevig partijtje mee. Tegelijkertijd blijft de productie ver achter bij de vraag. In sommige regio’s zijn woningzoekenden wanhopig en in andere regio’s de verkopers. Maar wie is nu verantwoordelijk voor deze situatie? Belangrijker nog: wie kan er wat aan doen?

Tijdens de landelijke verkiezingen dit voorjaar was het thema ‘wonen’ geen issue. Dat is het zeker wel het geval bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De regionale woonagenda is actueler dan ooit. Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen voor het plannen maken en bouwen op het regionale en lokale niveau? Hoe komen we tot een krachtige werkbare samenwerking waarin we met elkaar de belofte van vertrouwen in de toekomst kunnen waarmaken? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan de werkwijze van de ‘Samenwerkingstafels Middenhuur’ worden gebruikt voor de gehele Regionale of Lokale Woonagenda? En wat geven we de nieuwe gemeenteraden en hun colleges mee?

Twynstra Gudde en Platform31 organiseren in samenwerking met NEPROM, BPD, PPS Netwerk Nederland en Bouwregie Nederland op 6 februari 2018 een werkconferentie om de antwoorden op bovenstaande vragen te formuleren. Samen met gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers, beleggers en woningcorporaties komen we bijeen om de nieuwe gemeentebesturen na de verkiezingen concrete handreikingen te doen over werkbare vormen van samenwerking in de woningbouwproductie. Onder de noemer Leidraad samenwerken in de lokale woningmarkt worden de oplossingen en adviezen aan de nieuwe gemeentebesturen aangeboden.

Waar en wanneer

6 februari 2018 van 15:00 uur tot 19:30 uur bij Twynstra Gudde te Amersfoort (Stationsplein 1)

Programma

Welkom en ontvangst 
Ilta van der Mast, Partner Wonen en Woningcorporaties Twynstra Gudde 

Van centrale naar decentrale regie, toegenomen complexiteit in ruimtelijke vraagstukken en de opgave van samenwerken
door Hamit Karakus, directeur Platform 31

Woontafels, middeldure huur en hoe door samenwerking uitvoering te geven aan de versnelling van de bouwproductie
door Rob van Gijzel, voorzitter Samenwerkingstafel Middenhuur.

Veranderingen en de invloed van RO-beleid in relatie tot de regionale woningbouwopgave: Hoe werkt dat nu in de praktijk?
door Desiree Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD 

Aan de slag in parallelsessies in twee rondes

Conclusies en formulering bouwstenen voor Leidraad samenwerken in de lokale woningmarkt.

Voor tussentijdse hapjes en een maaltijd wordt gezorgd.

Inschrijven

U kunt zich via onderstaande formulier inschrijven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, we een select gezelschap hebben benaderd en garant willen staan voor een kwalitatief hoogwaardig programma is aanmelding niet vrijblijvend. Bij no-show brengen we daarom € 295,- in rekening. 

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.