Mini congres Verward Gedrag – proefdraaien mobiele applicatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mini congres Verward Gedrag – proefdraaien mobiele applicatie

21-06-2018
Twynstra Gudde

Inmiddels alweer bijna een jaar geleden, op 3 juli 2017, was de Kick-Off bijeenkomst van het project Goed Georganiseerd Zelfstandig. Met subsidie van ZonMw richten we ons met dit project op het voorkómen van verward gedrag door het ontwikkelen van een applicatie. Nu, bijna 1 jaar na de Kick-Off, staan we op een belangrijk en ook spannend punt, namelijk het proefdraaien en implementeren van de applicatie. Op 21 juni 2018 organiseren we een minicongres Verward Gedrag, waarin we met de aanwezigen de opbrengsten van afgelopen jaar presenteren en samen willen nadenken over het vervolg en de implementatie van de applicatie binnen de gemeente Amersfoort.

Help het plan succesvol te maken

Op maandag 3 juli 2017 kwamen in het hoofdkantoor van Philadelphia meer dan 50 ervaringsdeskundigen, medewerkers van het wijkteam en FACT, wijkagenten, apothekers, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden samen om het gesprek te voeren over de ondersteuning van mensen met verward gedrag. In de periode die volgde hebben we met veel enthousiasme en betrokkenheid van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen werksessies en interviews georganiseerd om te komen tot een Programma van Eisen voor de applicatie. Wilt u ons verder helpen om dit plan tot een succes te maken en te helpen bij het proefdraaien van de applicatie? Kom dan naar ons mini-congres Verward Gedrag op donderdag 21 juni 2018 om 15.00 uur bij Twynstra Gudde, Stationsplein 1 in Amersfoort.

Programma

Tijdens het mini-congres presenteren we een proefversie van de applicatie, bezegelen we de eerste samenwerkingsafspraken rondom de pilot en verkennen we op welke manier vervolg kunnen geven aan de implementatie.  

Het programma voor de middag is als volgt:

  • 14.15 – 14.30 uur: Inloop
  • 14.30 – 14.45 uur: Welkom, programma van vandaag
  • 14.45 – 15.15 uur: Interactieve look & feel van de applicatie
  • 15.15 – 16.00 uur: Werksessies: in kleine groepen aan de slag met een vraagstuk
  • 16.00 – 16.30 uur: Plenaire terugkoppeling
  • 16.30 – 17.00 uur: Bezegelen samenwerkingsafspraken pilot
  • Vanaf 17.00 uur: Borrel en mogelijkheid om na te praten  

Aanmelden en meer informatie

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u zich dan hier aan! Kijk voor meer informatie over het project Goed Georganiseerd Zelfstandig op https://verwardgedrag.twynstragudde.nl/

Markten & Sectoren

Care