Event 'Docentgedreven Onderwijsvernieuwing' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Event 'Docentgedreven Onderwijsvernieuwing'

18-05-2017
Twynstra Gudde Amersfoort

Onderwijsvernieuwing wordt doorgaans beschouwd als een inhoudelijk vraagstuk. Maar hoe betrek, motiveer en inspireer je docenten bij onderwijsvernieuwing? Op donderdag 18 mei 2017 gaan wij graag met docenten, managers en bestuurders uit verschillende onderwijssectoren in gesprek over dit vraagstuk.

Met elkaar onderzoeken we vragen als:

 • Welke leiderschaps- en veranderkundige opgaven brengt ‘docentgedreven onderwijsvernieuwing’ met zich mee?
 • Welke eisen stelt ‘docentgedreven onderwijsvernieuwing’ aan uw gebouw, faciliteiten en de onderwijslogistiek?
 • Wat zijn creatieve en moderne manieren om ‘docentgedreven’ te vernieuwen?

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 14.30 uur: Inloop
 • 15.00 uur: Opening
  Door Marc van Leeuwen, partner onderwijs Twynstra Gudde
 • 15.15 uur: Presentatie onderzoeksresultaten ‘Flexibiliteit als activiteit’ over hoe verschillende (hbo-)docenten omgaan met flexibilisering van onderwijs              
  Door Alésha ten Berge, adviseur onderwijs Twynstra Gudde
 • 15.45 uur: Workshopronde 1                  
  Met keuze uit onderstaande workshops
 • 16.45 uur: Pauze
 • 17.00 uur: Workshopronde 2    
  Met keuze uit onderstaande workshops
 • 18.00 uur: Pauze
 • 18.15 uur: Reflectie op de middag aan de hand van opgedane inzichten over het versterken van professionals in (lerende) organisaties                         
  O.l.v. Manon Ruijters, lector en hoogleraar
 • 19.15 uur: Afsluiting + netwerkdiner (buffet) 
 • 20.15 uur: Einde

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende workshops. Wij vragen de deelnemers om bij binnenkomst hun workshopvoorkeuren aan ons door te geven. Het event vindt plaats op ons kantoor in Amersfoort (Stationsplein 1). Het maximale aantal deelnemers voor dit event is inmiddels bereikt. Mocht u nog niet deelnemen, maar wel interesse hebben. Neem dan contact op met Alésha ten Berge (atb@tg.nl).

Beschrijving workshops

Praktijkcases HAN en HU: de docent kan het niet alleen! – Fokke Aukema, Pieter Cornelissen en Marc van Leeuwen

       

In deze workshop krijg je een kijkje achter de schermen van een de vernieuwingsprogramma’s bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Utrecht (HU). De programmamanagers, Fokke Aukema en Pieter Cornelissen, nemen je mee in het ontstaan en de ontwikkeling van de vernieuwing van hun (deeltijd)opleidingen. In hoog tempo wordt het gehele portfolio geflexibiliseerd. Wat zijn, vanuit hun ervaring, nu belangrijke factoren om onderwijsvernieuwing te doen slagen? Bij voorbaat is duidelijk dat docenten daar heel belangrijk in zijn. Maar de docent is zeker niet de enige factor waarmee rekening dient te worden gehouden. Uiteindelijk is onderwijsvernieuwing een samenspel van verschillende spelers. De kwaliteit van die samenwerking bepaalt veel meer het succes, dan de rol en positie van een enkele partij. En waar begint onderwijsvernieuwing nu precies? Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in gesprek en op zoek naar succesfactoren. Dit gesprek zal worden ingeleid en begeleid door Marc van Leeuwen (partner Twynstra Gudde).

Het oerconflict tussen managers en professionals – Dorine Wesel en ‘vrijwilliger’

In professionele organisaties is het oerconflict altijd aanwezig. Zo ook in onderwijsomgevingen waar sommigen (vaak bestuurders en managers) willen beheersen en sturen, terwijl professionals (bijvoorbeeld docenten) graag op eigen kracht vernieuwingen willen doorvoeren. Hoe gaan onderwijsteams met dit oerconflict om waar thema’s als vertrouwen, loslaten en eigenaarschap spelen? Hoe kun je zo’n conflict hanteerbaar maken? Dit onderzoekt Dorine Wesel ter plekke samen aan de hand van een door een ‘vrijwilliger’ ingebrachte praktijksituatie. Daarna onderzoeken de deelnemers dat voor hun eigen situatie om tot slot gezamenlijke conclusies en inzichten te formuleren.

De professionele dialoog als motor voor duurzame onderwijsvernieuwing - Iwan Basoski

‘Hoe krijg je ze mee?’ is een veelgehoorde verzuchting van leidinggevenden als het gaat om het motiveren van docenten en teams voor onderwijsvernieuwing. Uitgangspunt voor deze workshop is, dat het er niet om gaat ze ‘mee te krijgen’ maar een professionele dialoog in de school op gang te brengen waarin leidinggevenden, teams en docenten structureel met elkaar in gesprek zijn en commitment over en weer ontwikkelen voor ideeën om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam op een hoger plan te krijgen. We gaan in op wat ‘commitment’ is en hoe je dit gericht en effectief versterkt. Daarbij staan we vooral stil bij nieuwe manieren van het ontwikkelen van commitment binnen de onderwijsorganisaties, zoals storytelling, het gebruiken van dilemma’s en het stimuleren van gedeeld leiderschap.

Reflecteren op jouw persoonlijk leiderschap – Marthe van der Molen en Catherine van Nierop

       

Wanneer je weet dat er tijden van verandering aankomen, of als je er midden in zit, ben je soms geneigd om plannen, aanpakken en modellen op papier uit te werken. Dat is nuttig en geeft houvast, maar het daadwerkelijk doorleven van de verandering vraagt meer dan alleen mooie woorden. Hoe blijf je in tijden van transitie met beide benen op de grond staan? Hoe zorg je ervoor dat je flexibel kunt meebewegen? Wij geloven dat veerkracht jou hierbij helpt, of je nu docent, manager of bestuurder bent. Hoe veerkrachtiger je bent, hoe beter je in staat bent om mee te bewegen. In deze workshop word je aan het denken gezet over de rol die je hebt, én aanneemt, als veerkrachtige leider in transitie. Daarbij bekijken we ook waar overeenkomsten en verschillen zitten tussen docenten, managers en bestuurders.

Hoe leren verschillende generaties met en van elkaar? – Loes van der Beek en Ageeth Telleman

   

Wat betekent de tijd waarin je bent opgegroeid voor de manier waarop je omgaat met vernieuwing in het onderwijs? Hoe beïnvloedt het feit dat je van een bepaalde generatie bent de manier waarop je leert? Wat kunnen verschillende generaties van elkaar leren, jong van oud en oud van jong? En op welke manier is dit te benutten de verschillende relationele verhoudingen in het onderwijs - tussen leerling/student en docent, tussen leraren/docent onderling en tussen leraren/docenten en bestuurders - om op die manier gezamenlijk bij de tijd te blijven? In deze prikkelende en interactieve workshop generaties en wederkerig leren ervaar je wat het betekent een kind van de tijd te zijn en gaan we gezamenlijk in gesprek over bovenstaande thema’s. 

Design thinking en reframing: wat drijft de docent? - Jaap Warmenhoven

Je maakt in deze workshop aan de hand van sprekende voorbeelden kennis met de principes van onze social design aanpak. Samen verkennen we de kansen van deze aanpak op het vraagstuk van docentgedreven onderwijsvernieuwing. Wat als je begint bij de drijfveren van docenten? Kunnen we bestaande manieren van denken over de rol van docenten doorbreken en nieuw enthousiasme voor verandering aanwakkeren? De workshop wordt gegeven door Jaap Warmenhoven, oprichter van Is Ook (powered by Twynstra Gudde). Is Ook ontwerpt verrassend nieuw handelingsperspectief voor vastzittende vraagstukken. Daarbij zetten we kunstenaars en ontwerpers in.

The customer journey of your future building – Sjoerd Memelink en Tom Gouman (alleen in ronde 2)

   

De beleving van de klant, daar draait het om bij de customer experience. Een manier om te doorleven hoe een klant (bijv. leerling/student, leraar/docent, ouder) een bepaald proces of aspect van jouw dienstverlening ervaart en hoe dit verbeterd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het aanmeldingsproces zijn voor een opleiding tot het gebruik van een schoolgebouw. Aan de hand van verschillende voorbeelden leggen wij uit hoe de methodiek van customer experience jouw inzicht in de behoefte en beleving van de klant kan vergroten.

Be your building – Thysia Kleijwegt en Alie Kok (alleen in ronde 1)

   

Hoe creëer je de ideale leeromgeving op basis van de voorkeuren van de docent/leraar of student/leerling zelf? De vernieuwingen in het onderwijs en de werkvormen worden versterkt of beperkt door de fysieke leeromgeving. In deze workshop komt het belang van de fysieke leeromgeving aan bod en kijken we hoe je visie mee genomen kan worden bij het ontwerpen. Met virtual reality (VR) kun je zelf beleven hoe jouw ideale toekomstige leeromgeving er uitziet.

Ontwerpen van een DLWO– Bas Kruiswijk en Chrissy van der Wal (alleen in ronde 1)

   

We nemen je mee in de wereld van de DLWO, de digitale leer- werkomgeving. Voor veel scholen is dit een belangrijk punt op de agenda. Maar hoe kom je tot een goede DLWO die voldoet aan de verwachtingen van zowel de studenten, de docenten als onderwijsondersteunend personeel en die ook nog eens technisch haalbaar is? Voor Regiocollege hebben wij het traject doorlopen om een DLWO te ontwerpen. Met behulp van journeys hebben we in kaart gebracht hoe de verschillende doelgroepen de DLWO willen ervaren en welke eisen ze hebben aan die omgeving. Deze hebben we daarna verder uitgewerkt tot een Programma van Eisen. In deze workshop nemen we je mee door deze case en vertellen we onze ervaringen omtrent het ontwerpen van een DLWO en het belang van cocreatie.

De docent als schakel in de logistieke keten – Marcel van Bockel en Gert Idema

   

Gert Idema (SIG Onderwijslogistiek) en Marcel van Bockel (Twynstra Gudde) werken in opdracht van SURF aan de ontwikkeling van een referentiemodel voor onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Het referentiemodel begint vorm te krijgen en tijdens de workshop gaan we met het model aan de slag. De principes achter het model worden toegelicht en vervolgens zoomen we in op de rol van de docent in de logistieke keten.

Technologie in het onderwijs – Bas Kruiswijk en Chrissy van der Wal (alleen in ronde 2)

   

Er gebeurt een hoop op het gebied van ICT innovaties in het onderwijs. Wij zetten er een aantal voor je op een rijtje en bespreken de impact ervan. Denk aan de inzet van apps, Kinect, maar ook de mogelijkheden van Virtual Reality en Artificial Intelligence.  Graag gaan we met je in gesprek hoe je tegen deze onderwerpen aankijken zodat we met elkaar best practices kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. Kortom, voor een doorkijk naar de toekomst en hoe je daarop kan inspelen, kom naar deze workshop!

Markten & Sectoren

Onderwijs

Alésha ten Berge

Adviseur

Neem contact op