Duurzaamheid regionale benchlearningsessies | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Duurzaamheid regionale benchlearningsessies

06-04-2017

Twynstra Gudde heeft in 2016 de benchmark Duurzaamheid voor Aedes ontwikkeld. Twynstra Gudde organiseert regionale benchlearningsessies voor woningcorporaties die hun prestaties willen verbeteren.

Wat: Regiosessie benchlearning Duurzaamheid
Wie: Bestuurders en beleidsmakers regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
Waar: Domesta Emmen
Wanneer: 8 juni 2017

Duurzaamheidbeleid en energie in de corporatiesector

In 2016 is Duurzaamheid toegevoegd aan de Aedes benchmark. De resultaten laten zien dat veel corporaties nog lang niet in de buurt zitten van doelstellingen volgens het Energieakkoord (een energie-index van 1,4 in 2020). Maar hoe erg is dat eigenlijk? Want een lage-energie-index betekent niet automatisch een lagere Co2 uitstoot, zo blijkt uit dezelfde benchmark. Daar zien we dat ook een belangrijk deel zit in gedragsverandering van bewoners. We horen diverse opmerkingen en vragen van corporaties, bijvoorbeeld hoe slim is het eigenlijk om alleen te sturen op de technische kwaliteit van woningen. Maar ook: Wat is de rol van corporaties in de energietransitie die is voorzien tot 2050 en welk corporatiebeleid past daarbij? Met welke andere partijen dient te worden samengewerkt om deze energietransitie en gasloze wijken mogelijk te maken? Hoe doe je dat en wat is rol van corporaties hierin? Om met collega corporaties deze bredere discussie over duurzaamheid, energiebesparing, Co2 reductie en bijbehorende doelstellingen, te voeren, maar ook om thema’s en vragen die zij hebben over hun eigen koers voor de komende jaren te behandelen, organiseert Twynstra Gudde vier regionale benchlearningsessies voor woningcorporaties.

Benchlearning

De Aedes benchmark heeft als nadrukkelijk doel om op basis van de resultaten van de benchmark met en van elkaar te leren. Deze regionale sessies maken onderdeel uit van een groter benchlearning programma dat Aedes aanbiedt voor corporaties. Zo kan op allerlei manieren de benchmark bijdragen aan het verbeteren van prestaties van corporaties. Het is niet noodzakelijk dat u al bij één van de eerdere sessies aanwezig bent geweest.

Achtergrond

Twynstra Gudde heeft de benchmark Duurzaamheid voor Aedes ontwikkeld. Een prima aanvulling op de bestaande benchmark maar louter gericht op het vergelijken van corporaties op de zogenaamde Energie-index van het bezit. Wij stelden ons de vraag hoe logisch het is te sturen op Energie-index in het licht van allerlei ontwikkelingen op de middellange en lange termijn. Met name ook die van de energietransitie en gasloze wijken. Verschillende experts tonen zich bijvoorbeeld kritisch over de gevolgen van de Nul-op-de-Meter-aanpak die momenteel door menig corporaties en gemeente is ingeslagen. Dit brengt in de bestaande voorraad hoge kosten met zich mee, waardoor Corporaties tegelijkertijd ook erg kritisch zijn op effectiviteit van deze investeringen. Verder is uit de benchmark en onderliggend onderzoek gebleken dat gedragsveranderingen bij bewoners van groot belang zijn. Aandacht hiervoor kan bijdragen aan armoede bestrijding en beperking van woonlasten. Kortom genoeg keuzes voor corporaties om al dan niet op te nemen in hun beleid en uitvoeringsprogramma’s.

Wat kunt u verwachten?

Twynstra Gudde biedt daarom in samenwerking met een gastcorporatie, regio-sessies aan om het hier met u over door te praten. Het gaat steeds om een dagdeel. Voor de eerste sessie in regio Noord hebben we het volgende programma ontwikkeld:

 1. Introductie (inter)nationale technische opgaven en beleidsontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid en Energie. Vanuit de context zoals de energieakkoorden en andere ontwikkelingen wordt aangegeven welke consequenties er zijn voor de corporatiesector. Welke financiële kansen biedt dit ook voor woningcorporaties en wat betekent dat voor het stellen van doelen en ambities? 
 2. Presentatie eerste lessen uit de Aedes Benchmark Duurzaamheid. Hoe scoren de corporaties op energie-index en gasverbruik? En is er een verband tussen beide prestatievelden? Wat zijn de achterliggende indicatoren voor benchlearning.
  Sprekers: Edgar Wever/Marleen Sanders (Twynstra Gudde)
 3. Visie en beleidskeuzes Domesta (Emmen).
  Bert Moormann 
 4. Discussie en richting gaan bepalen. Wat zijn haalbare doelstellingen en ambities? Hoe vertaal je deze naar een programmatische aanpak?
  Discussieleider: Marleen Sanders (Twynstra Gudde).

Daarnaast is er ruimte in het programma om onderling ervaringen en kennis te delen.

Op locatie

De vier regiosessies worden gehouden van 13 uur tot 16.30 uur. De eerste bijeenkomst voor de regio Noord is reeds gepland op 8 juni 2017.

 1. Noord Nederland (provincies Groningen, Friesland, Drenthe). Locatie: Domesta Emmen

De overige regio bijeenkomsten zijn nog niet gepland maar gelden voor de volgende regio’s.

 1. Midden/Oost Nederland (provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel) 
 2. Zuid Nederland (Provincies N-Brabant, Limburg, Zeeland). 
 3. West Nederland (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht) 

Mocht u interesse hebben om als gastcorporatie op te treden in één van bovenstaande regio’s, dan kunt u een mail sturen naar msa@tg.nl

Voor wie?

Het sessies hebben een meervoudig doel. Enerzijds om kennis over te brengen op de thema’s duurzaamheid, de energietransitie op langere termijn, visievorming van corporaties hierop te faciliteren en de lessen vanuit de benchmark. Anderzijds om de visies en aanpak die corporaties al hebben te delen en zo van elkaar te leren. De sessies zijn gericht op beleidvorming en bewust niet vanuit de techniek. De regiosessies zijn dan ook bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers van woningcorporaties.

Kosten

Twynstra Gudde organiseert deze sessies met een kostendekkende begroting. Naarmate er meer corporaties zich opgeven zijn de kosten lager. Aedes leden ontvangen daarnaast een korting en betalen slechts voor één persoon, er mogen voor hetzelfde bedrag met maximaal 3 personen participeren.

Wij kennen de volgende kostenstructuur:

 • Minimum van 5 deelnemende corporaties: kosten 600,- euro per deelnemer
 • Bij 10 deelnemende corporaties: 300,- euro per deelnemer
 • Bij maximum 15 deelnemende corporaties: 200,- euro per deelnemer

De kosten zijn dus beperkt tussen de 200,- en 600,- euro. De kosten bepalen wij achteraf op basis van het aantal deelnemende corporaties.

U kun voor meer informatie contact op nemen met Hilda Hofman (hhf@tg.nl), 033-4677230.

Aanmelden