Congres Campus Day | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Congres Campus Day

20-06-2019
Utrecht

Op donderdag 20 juni 2019 is het congres Campus Day in het Victor J. Koningsbergergebouw bij de Universiteit van Utrecht. Het thema is Community. Campussen bij universiteiten en bedrijven hebben onder andere te maken met vele innovaties op het gebied van samenwerken, digitalisering, veranderende wetgeving, huisvesting, circulariteit en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de gebruikers op een campus? Hoe kunnen zij optimaal samenwerken? Hoe kan de huisvesting het beste georganiseerd en gefaciliteerd worden? De organisatie ligt daarnaast in handen van TwynstraGudde, AT Osborne, Aestate en Royal HaskoningDHV.

Campussen zijn niet alleen bij universiteiten en bij bedrijven sterk in ontwikkeling. Ook verschillende HBO’s en MBO’s hebben al een campus. Bij universiteiten leek er ruim tien jaar geleden, door de snel opkomende digitalisering, nog een tendens om thuiswerken en afstandsonderwijs te stimuleren en werd gesproken over het deels vervangen van de fysieke onderwijscampus door een virtuele. Maar het onderzoek ‘Campus NL: investeren in de toekomst’, dat in 2016 door de universiteiten in Nederland werd geïnitieerd, wees uit dat een nieuwe ontwikkeling aan de orde is. Studenten blijken in toenemende mate behoefte aan fysieke ontmoetingsruimtes en studiewerkplekken te hebben. Om hierop in te spelen, richten universiteiten de beschikbare ruimte efficiënter in. Zo konden de afgelopen jaren bij een gelijkblijvend bruto vloeroppervlak meer plaats aan een flink aantal studenten (+22%) en medewerkers (+4% fte) worden geboden.

Ontmoeten en samenwerken

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van studenten en het studiesucces gebaat zijn bij meer ontmoetingen en samenwerking op de onderwijscampus. Ook blijkt het creëren van een thuisbasis met eigen identiteit een belangrijke waarde in de universitaire gemeenschap. Kleinschaliger onderwijs en digitalisering leiden daarnaast tot steeds meer vraag naar vernieuwing van de campus. De campus is bovendien een knooppunt voor bedrijvigheid en een plaats waar baanbrekende initiatieven ontstaan. De campus is van strategisch belang voor de universiteit, de stad en de regio.

Hogere eisen

Het bepalen van hoeveel en welk type ruimten op de campus nodig zijn, wordt complexer. Studentenaantallen en in het bijzonder het aantal internationale studenten is lastiger te voorspellen. Bovendien veranderen de functionele eisen aan onderwijsruimtes en labs ook steeds sneller door wijzigende onderwijsmethoden en onderzoeksthema’s. De verduurzamingsopgave, strengere regelgeving, hogere eisen van gebruikers en het toenemend gebruik van ICT-voorzieningen zijn ook voorbeelden van trends die de functionele eisen aan universiteitsgebouwen sterk beïnvloeden. 

Bedrijven

Een duidelijke ontwikkeling is ook dat bedrijven zich graag vestigen op campussen en wetenschapsparken. In vijf jaar tijd steeg het aantal bedrijven dat werkt vanaf een van de zeventien Nederlandse campussen met ruim 500 tot meer dan tweeduizend. Bij die bedrijven werken circa vijftigduizend mensen. Dat is ruim twintig procent meer dan vijf jaar geleden, en daarmee groeit de werkgelegenheid op campussen veel meer dan in de gemeenten waar ze zijn gevestigd (6 procent). Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Buck Consultants.

Campussen zijn locaties met goede vestigingsmogelijkheden en faciliteiten voor bedrijven en instellingen, waar de nadruk ligt op hoogwaardig onderzoek, dat deels gezamenlijk wordt uitgevoerd en waar kennis (soms) gedeeld kan worden. Ook zijn er belangrijke ‘kennisdragers’ (zoals universiteiten, universitaire ziekenhuizen, grote bedrijven als DSM, Sabic, ASML, Philips en Thales).

Kennis delen

Bedrijven zitten graag op campussen vanwege de (onderzoeks)faciliteiten en de mogelijkheid om kennis op te doen en te delen. Dat kan bij bedrijven zelf, in de les- of collegebanken, maar ook in de kantine of in de squashzaal. Kennis delen is overigens niet overal standaardpraktijk. Fundamentele (wetenschappelijke) kennis wordt vaak wel gedeeld, maar als die kennis een commerciële toepassing krijgt, wil de bereidheid om die te delen nogal eens afnemen of verdwijnen.

Campussen zijn goede plekken om een bedrijf te beginnen (start-ups) of om zelfstandig, losgemaakt van een ander bedrijf of instituut, verder te gaan (spin-offs). Van de 2.200 bedrijven op de zeventien campussen is 35 procent een spin-off en 18 procent een startup. In 2018 werkten er bijna 163.000 mensen bij bedrijven en instellingen op de zeventien campussen én de twaalf campussen die in een opstartfase zitten. Het daadwerkelijke aantal is nog hoger. Schoonmakers, beveiligers en cateraars die werken voor een bedrijf dat niet op een campus is gevestigd, maar die er wel werken, zijn niet meegerekend.

Thema’s Campus Day

Community is het centrale thema tijdens Campus Day – de eindgebruiker is niet het eindstation, maar juist het middelpunt waarom alles draait. In workshops worden visies, actuele ontwikkelingen en best practices over onder andere digitalisering, participatie, onderzoeksfaciliteiten, mobiliteit, reuring op de campus, valorisatie en circulariteit besproken.

Tijdens Campus Day wordt de dialoog gezocht hoe nieuwe thema’s worden georganiseerd en gerealiseerd. Denk hierbij onder andere aan Governance. Veel uitdagingen van een campus, zoals mobiliteit, community-plekken en andere voorzieningen zijn alleen op te lossen wanneer dit met diverse stakeholders wordt opgepakt; het gaat dan ook over rollen en rolopvattingen.

Campus Day wordt georganiseerd voor opdrachtgevers, beïnvloeders en aanbiedende marktpartijen van en voor campussen.

Meld je aan voor de Campus Day via Smart WorkPlace.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Gregor Heemskerk

Adviseur

Neem contact op