Boekpresentatie 'Designing With and Within Public Organizations' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Boekpresentatie 'Designing With and Within Public Organizations'

15-11-2018
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Op 15 november 2018 komt het boek ‘Designing With and Within Public Organizations’ uit dat geschreven is door André Schaminée, senior adviseur bij Twynstra Gudde. Het boek wordt op deze dag gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Over het boek

Steeds vaker werken publieke organisaties samen met designers aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De methodes, technieken en mentaliteit van designers is bijzonder beloftevol om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Er zijn aansprekende resultaten op allerhande vlakken; in de ruimtelijke ordening, de zorg, het onderwijs, de agrarische sector, op het gebied van duurzaamheid en klimaat etc. Er is veel reden voor optimisme, maar ook aanleiding voor kritische reflectie. Een goed idee alléén leidt niet altijd tot verandering. Organisaties en systemen blijken taai, de benodigde besluitvorming en middelen blijven uit. Voorstellen van designers blijken politiek en maatschappelijk daardoor niet altijd haalbaar.

In zijn dagelijkse praktijk werkt André Schaminée op de grens van organisaties en designers. Hij ziet fundamentele verschillen tussen hoe designers en publieke organisaties denken over veranderen, samenwerken en macht. In zijn boek ‘Designing With and Within Public Organizations’ legt André aan de hand van talrijke cases die verschillen uit, en hoe deze kunnen worden overbrugd. Met zijn boek laat hij zien wat nodig is om een goed idee ook daadwerkelijk tot verandering te laten leiden.

“Als een van zeer weinigen weet André Schaminée de brede kloof tussen design en organisaties te overbruggen.” Professor Kees Dorst

Over het programma

De boekpresentatie vindt plaats op donderdag 15 november van 20.00 - 21.30 uur in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Het programma is nog in ontwikkeling. Updates volgen op de website van Pakhuis de Zwijger.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze boekpresentatie? Meld u dan hier aan. De toegang is gratis.

Heeft u vragen? Neem dan contact met André Schaminée via asn@tg.nl.

André Schaminée

adviseur

Neem contact op