BNR debat Slim Samenwerken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

BNR debat Slim Samenwerken

12-02-2015
Amsterdam, BNR

De wereld verandert in rap tempo. Innovatie kan kansen bieden, maar de economische crisis heeft sporen nagelaten die een innige relatie tussen bedrijven en overheden in de weg staan.

Multicultureel politiewerk is een etnografische studie die levendige en gedetailleerde voorbeelden biedt van hoe de Nederlandse politie in de dagelijkse realiteit reageert op de multiculturalisering van de samenleving. Ik kreeg de kans om meer dan een jaar met de uitvoerende politie mee te lopen en mocht alle fasen van het politiewerk, ook bij het oplossen van interetnische conflicten, observeren.

Volgens ons zijn er zes redenen waarom PPS de economie een boost kan geven. Deze redenen hebben wij voor u op een rij gezet in een artikel.

Download nu het artikel!

De reactie van de Nederlandse politie kent twee werkelijkheden. Ze ontwikkelen zich ten dele los van elkaar, als gescheiden werelden, maar ze zitten elkaar ook in de weg. Op politiek-bestuurlijk niveau wordt het beleid al dertig jaar gekenmerkt door top-down beheersing, met een nadruk op structuur, uniformiteit en resultaat. Dit frustreert echter het alledaagse werk in de onderste regionen van de politieorganisatie en is contraproductief voor de praktijk. 

De straatdienders lopen aan tegen de onprotocolleerbaarheid van hun werk. In die werkelijkheid gaat het om situationele beleidsvorming en autonomie van street-level bureaucrats en is er aandacht voor politiecultuur, informele relaties, percepties en gedrag. Ondanks alle pogingen tot standaardisering is het hectische en complexe politiewerk in deze wijken juist gevarieerd. Bovendien scharen deze praktische probleemoplossers hun allochtone clientèle onder dezelfde ‘doelgroep’ zoals door de politie beschreven in alle landen en tijden, namelijk ‘gajes en gekken’.