Publiek-private samenwerking Efficiënter investeren in innovatie

De overheid trekt zich terug. En de traditionele verhouding tussen opdrachtgever-opdrachtnemer maakt steeds vaker plaats voor publiek-private samenwerking. Hoe breng je de partijen samen?

Bedrijven willen graag hun concurrentiepositie behouden of versterken. Ze richten zich meer op (technologische) innovatie en hebben meestal ook de financiële mogelijkheden om nieuwe stappen te zetten. Toch komen innovaties vaak niet - of moeilijk - van de grond. En precies daar ligt een belangrijke rol voor de overheid. Door sociale en juridische innovaties door te voeren, kunnen veel processen op het gebied van publiek-private samenwerking soepeler en sneller verlopen. Door structureel de samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven, kan de overheid precies de juiste voorwaarden scheppen voor belangrijke, nieuwe ontwikkelingen: of het nou gaat om technologische innovatie, economische activiteiten of oplossingen voor financieringsvraagstukken. Wij helpen je graag bij het samenbrengen van de juiste partners.

Efficiënter omgaan met de kosten

De handen ineenslaan kan bovendien leiden tot grote besparingen op publieke en private uitgaven. Het uitgangspunt? Een gezamenlijke businesscase met daarin de financiële en maatschappelijke belangen en doelen van alle betrokken partijen. In zo’n TCO-model (Total Cost of Ownership) staat precies hoe je de uitvoering van publieke taken combineert met private investeringen en innovaties. Juist door vooraf gezamenlijke afspraken te maken, verlaag je de transactiekosten. De basis voor een kostenefficiënte samenwerking.

Wij kunnen je daar als geen ander bij begeleiden: we kennen de meest geschikte methodieken en hebben - als meest ervaren pionier op het gebied van publiek-private samenwerking - alle nodige expertise in huis om de samenwerking vorm te geven.

Benieuwd wat jouw score is op de 10 succesfactoren voor een vitale samenwerking? Lees meer over de samenwerkingsscan

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.