Veiligheid Effectiviteit vergroten door betere samenwerking

Veiligheidsorganisaties werken steeds vaker samen met burgers, bedrijven, met de fiscus of partijen in het sociale domein. Wij helpen die samenwerking te versterken.

Het veiligheidsdomein verandert continu. Je hebt voortdurend te maken met nieuwe thema’s. Politie, brandweer, veiligheidsregio’s, GHOR-bureaus, gemeenten en tal van anderen moeten samenwerken om daar invulling aan te geven. Maar goed samenwerken is een vak apart. De sleutel ligt buiten, in de praktijk. Maar het is vaak spannend om ‘naar buiten te gaan’, want je krijgt dan te maken met nieuwe vraagstukken en dillema’s, andere werkprocessen en anderen belangen, rechten en bevoegdheden. Welke informatie kunnen hulpdiensten delen met burgers en bedrijven? Hoe kun je de kennis van bijzondere opsporingsambtenaren benutten zonder bevoegdheden te overschrijden? In onze snel veranderende wereld moeten we openstaan voor nieuwe initiatieven en andere vormen van samenwerken. Maar tegelijk moeten we oog hebben voor de complexiteit ervan.

Samenwerking op gang brengen

Goed samenwerken begint met een goede strategie. Wat is de opgave? Wie zijn je partners met wie kun je die opgave aanpakken? Hoe schep je de juiste voorwaarden voor goede samenwerking? Hoe richt je daar alle processen - intern en extern - op in? Wij helpen om een samenwerkingsaanpak rond nieuwe veiligheidsthema’s in te richten en stap voor stap te implementeren. Wij zetten een samenwerkingsverband neer met oog voor cultuurverschillen, wet- en regelgeving, rechten, plichten en bevoegdheden. We helpen met advies op maat, trainingen en masterclasses. 

Een samenwerking verbeteren

Zit je al in een samenwerkingsverband, maar loopt het niet lekker of vraag je je af of het nog beter kan? Dan helpen wij om de samenwerking te evalueren. We komen met voorstellen voor verbetering. We werken zij aan zij, met aandacht voor de praktijk en zonder alles ‘te zwaar’ te maken. Vaak heeft het stellen van een goede vraag meer waarde dan het zoeken naar een antwoord. En soms vinden we iets wat we niet eens zochten.

Stakeholdermanagement

Veiligheidsorganisaties werken middenin de samenleving. Je hebt te maken met tientallen partijen en voortdurend wisselende verhoudingen. In dat dynamische speelveld is goed stakeholdermanagement (sommigen zeggen: omgevingsmanagement) essentieel. Je moet weten welke belangen en opvattingen er spelen. Wie zijn je natuurlijke partners? Welke belangen komen overeen en waar zitten tegenstellingen? Wij brengen het speelveld in kaart. Daarmee leggen we de basis om samenwerking verder te verbeteren.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.