Een SOLIDE contract op de markt | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een SOLIDE contract op de markt

U wilt een marktbenadering van hoge kwaliteit. Hoe voorkomt u daarbij fouten die anderen al gemaakt hebben? Wij combineren uw kennis van het project met onze jarenlange ervaring met contracteren, aanbesteden en risicomanagement. Dit doen we op een verfrissende wijze in afwisselende werkvormen. Samen maken wij het contract SOLIDE!

Met SOLIDE worden drie cruciale onderdelen van de marktbenadering kritisch tegen het licht gehouden. Samen vormen ze een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het contract en de aanbesteding van uw project. Dit vanuit onze overtuiging dat een goede samenwerking bij uzelf begint; met SOLIDE wordt de voedingsbodem voor een vechtcontract geminimaliseerd.

De RISICOSCAN: samen met uw project-team worden de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en gecombineerd met onze ervaringen en risicodatabase. Met het team worden deze besproken, samen met de manier waarop de risico’s in het contract zijn en zouden moeten worden verwerkt. Hier brengen wij onze unieke combinatie van contracteren en risicomanagement in de praktijk.

De DOSSIERSCAN: op basis van onze prak-tijkervaring en de vooraf besproken aandachtspunten voeren wij een toets uit op de contract- en aanbestedingsdocumenten. Onze concrete adviezen worden besproken met het projectteam om de meest kritische punten samen te doorleven.

De PROCESSCAN: een goed contract alleen garandeert nog geen succesvolle aanbesteding. De aanbesteding is een intensieve fase waarin fouten snel gemaakt zijn. Wij richten ons op het aanbestedingsproces en toetsen of het team gesteld staat voor de aanbestedingsfase en of de risico’s op bezwaren in de procedure zijn geminimaliseerd.

De onderdelen zijn gezamenlijk maar ook afzonderlijk inzetbaar.

Wat is het resultaat?

  • Een snelle en efficiënte verhoging van de kwaliteit van uw contract- en aanbesteding
  • Het team staat gesteld voor de volgende fasen: de aanbesteding en de realisatie
  • Bundeling van de kennis van het projectteam met onze jarenlange ervaring op het gebied van contracteren en risicomanagement in bouw en infrastructuur
  • Extern, onafhankelijk en deskundige toetsing
  • Een rapport met concrete verbeteracties
  • Een teambreed gedeeld beeld van het contract en de aanbestedingsprocedure

Download het productblad hier: productblad_solide_november_2016.pdf

Lees ook het interview met Nico van der Ploeg van Waternet over de inzet van Solide: interview_solide_waternet.pdf

 

 

Roel Reuser

Senior Adviseur

Neem contact op