Verhalen uit de praktijk - Wonen, zorg en welzijn voor ouderen

Magazine

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen

Verhalen uit de praktijk

 

Het afgelopen jaar hebben wij professionals en ouderen gesproken over hun ervaringen rond het thema wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Over het samen bouwen aan buurten en wijken van morgen. Over dilemma’s, do’s en don’ts en over het zoeken naar kleine successen binnen grote opgaven. Zij laten zien hoe weerbarstig de praktijk is, maar hoe zij met visie, durf en volharding een weg vinden in de balans tussen wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Met veel plezier en aandacht hebben we de gesprekken, afgewisseld door eigen inzichten en ervaringen, samengevoegd in dit magazine. 

Download dit magazine en lees hoe:

  • Ouderen kijken naar langer thuis wonen en hun eigen rol daarin.
  • Woningcorporaties hun verantwoordelijkheid nemen in wijk en stad.
  • Gemeenten domein-overstijgende programma’s ontwikkelen om invulling te geven aan de lokale woonzorgvisie.
  • Zorgorganisaties een cruciale rol vervullen in wijk of dorp.

Aanvragen magazine