Bestuursondersteuning waterschappen

Whitepaper

Bestuursondersteuning

Waterschapsverkiezingen 2023

 

De waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 leiden tot een nieuwe bestuurlijke dynamiek en een ander samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie. Alle reden om als waterschap rondom de verkiezingen expliciet stil te staan bij dit samenspel en de wijze waarop dit georganiseerd is. 

 

Download dit whitepaper en lees meer over:

  • De huidige ontwikkelingen binnen waterschapsbesturen.
  • De noodzaak waarom juist nu het gesprek gevoerd moet worden over de positie en rol van het AB.
  • Hoe TwynstraGudde dit gesprek kan faciliteren en de doorvertaling hiervan kan maken.

Aanvragen whitepaper