Erasmus Universiteit Rotterdam (1,0 fte) Directeur Onderwijs & Studentzaken, Erasmus School of Law

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal gedreven, grensverleggende universiteit van wereldklasse die bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. De universiteit is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus en is een universiteit van denkers en doeners. De universiteit integreert academisch toponderzoek met excellent, uitdagend en inspirerend
onderwijs. De wetenschappers, studenten en alumni van de EUR zetten zich in om mondiale maatschappelijke uitdagingen op te lossen, geïnspireerd door de bloeiende moderne metropool Rotterdam. De stad Rotterdam dient daarbij als inspiratiebron en als laboratorium.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zeven faculteiten, twee bijzondere instituten en een University College met elk hun eigen bestuur.

Erasmus School of Law is een internationaal georiënteerde faculteit, maar met hart en ziel geworteld in Rotterdam. Broedplaats voor academisch talent in de rechtswetenschap, de criminologie en het fiscaal recht. Partner van de rechtspraktijk, overheid en bedrijfsleven, kunstwereld en wetenschap. Onderwijs en onderzoek op hoog niveau.

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Daarnaast biedt Erasmus School of Law vijftien masteropleidingen aan in verschillende rechtsgebieden en verzorgt postdoctoraal onderwijs o.a. in samenwerking met Erasmus Academie.
Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt het recht de samenleving en geeft het invulling aan economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel in het wetenschappelijke onderzoek als in het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Ambitie

Erasmus School of Law is sterk in ontwikkeling zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs en heeft de ambitie om, met het eigen Rotterdams profiel ‘Where law meets business’, en, als integraal onderdeel van de Erasmus Universiteit, uit te groeien tot een – ook internationaal – toonaangevende faculteit in juridisch, fiscaal en criminologisch onderwijs.
Uitgangspunt is hoogwaardig kleinschalig activerend multidisciplinair onderwijs met keuzemogelijkheden, waarbij het recht niet op zichzelf staat, maar ingebed is in praktijk en maatschappij met oog voor duurzame oplossingen. Hierbij worden de laatste inzichten op het gebied van onderzoek geïntegreerd in het onderwijs. Het onderwijs wordt ontworpen op basis van bewezen onderwijskundige inzichten en aan de hand van vraagstukken vanuit de praktijk. Ontwikkelingen op het gebied van internationalisering, digitalisering, legal tech en flexibilisering worden als vanzelfsprekend meegenomen in de vormgeving van het onderwijs.

Op basis van deze ambitie is Erasmus School of Law voornemens de komende jaren een volgende stap in haar onderwijsvernieuwing te zetten. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn verdere ontwikkeling van het onderwijsmodel Active Academic Learning, het juridisch vaardighedenonderwijs, Legal Tech, mulitidisciplinariteit, hybride onderwijs, verbinding met de beroepspraktijk en inbedding van het onderzoek in het onderwijs.

De opgave

De Directeur Onderwijs & Studentzaken is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een belangrijke bijdrage aan de formulering van de (onderwijs)strategie van de faculteit en de verdere uitwerking van onderwijsvernieuwing door op maat gesneden advies, beleidsvoorbereiding en het implementeren/uitvoeren.
 • Het faciliteren en adviseren van de vice-decanen Onderwijs en de examencommissie.
 • Het leidinggeven aan de afdeling Onderwijs en deze afdeling verder optimaliseren en doorontwikkelen.
 • Het opstellen en realiseren van het jaarplan en de begroting van de afdeling Onderwijs.
 • Het borgen en optimaliseren van de logistieke- en onderwijsondersteunende processen.
 • Het vertegenwoordigen van de faculteit Erasmus School of Law op het gebied van onderwijs binnen de Universiteit. Hij/zij is hierin de verbindende kracht.
 • Het voorbereiden van het half jaarlijkse overleg tussen bestuur Erasmus School of Law en het College van Bestuur.
 • Het, als secretaris van het Dagelijks Bestuur Onderwijs, zorgdragen voor de voorbereiding en het uitvoeren van besluiten.

De Directeur Onderwijs & Studentzaken legt verantwoording af aan de decaan, rapporteert functioneel aan de vice-decanen Onderwijs, en maakt als secretaris deel uit van het Dagelijks Bestuur Onderwijs van de faculteit Erasmus School of Law. De Directeur Onderwijs & Studentzaken geeft direct leiding aan de teamleiders van de teams Studieadvies, Onderwijspunt, BIK (Beleid, Informatie Kwaliteitszorg) en het Learning & Innovation Team.

Het profiel

De Directeur Onderwijs & Studentzaken:

 • Heeft een afgeronde, bij voorkeur juridische, universitaire opleiding.
 • Heeft minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in het hoger onderwijs.
 • Is op de hoogte van (inter)nationale onderwijswikkelingen, komt op basis van in- en externe ontwikkelingen tot een strategisch advies en weet deze na besluitvorming te implementeren.
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van vernieuwing van het academisch onderwijs.
 • Is in staat om op een motiverende en verbindende wijze leiding te geven aan (organisatie)veranderingen en deze te realiseren.
 • Heeft ervaring met het optimaliseren van processen op het gebied van logistiek en onderwijsondersteuning.
 • Kent het beroepenveld waarvoor Erasmus School of Law studenten opleidt en heeft hier affiniteit mee.
 • Geeft op authentieke wijze richting, adviseert, inspireert, verbindt en beschikt over veranderkracht.
 • Heeft passie voor, en een verbinding met wetenschappelijk onderwijs, spreekt de taal van wetenschappers en hoogleraren.
 • Is integer, flexibel, analytisch sterk, initiatiefrijk, een aanjager en dringt snel door tot de kern van de zaak.
 • Is resultaatgericht, kan goed omgaan met deadlines, behoudt overzicht en weet de juiste prioriteiten te stellen.
 • Is organisatiesensitief, open, transparant en communicatief sterk.
 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden op het gebied van Nederlands en Engels (C1 niveau conform CEFR).

Arbeidsvoorwaarden

Erasmus School of Law biedt:

 • Een afwisselende functie in een dynamische, informele, en plezierige werkomgeving.
 • Goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU).
 • Een aanstelling in de functie van Directeur Onderwijs & Studentzaken (salarisschaal 14), in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.
 • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, ruime verloffaciliteiten, 8% vakantietoeslag, goede pensioenvoorzieningen en uitstekende collectieve verzekeringsmogelijkheden.

Procedure en Planning

Erasmus School of Law laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van Twynstra Gudde Executive Search.
Een kennismakingsgesprek vindt plaats in week 44 of week 45. De gesprekken met de selectiecommissie worden onder voorbehoud, gehouden in week 45 of 46. De adviescommissie, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de faculteit, adviseert de selectiecommissie over de voorgedragen kandidaten. Een gesprek met de adviescommissie vindt, onder voorbehoud, plaats in week 46 of 47.
Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Referenties worden ingewonnen.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van Twynstra Gudde Executive Search (mel@tg.nl).
Als u voor deze functie belangstelling heeft, ontvangt Twynstra Gudde Executive Search graag, uiterlijk woensdag 28 oktober 2020, uw motivatiebrief en CV, t.a.v. mevrouw M. Elemans, per e-mail op executive@tg.nl, o.v.v. sollicitatie Directeur Onderwijs & Studentzaken Erasmus School of Law.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.