Erasmus Universiteit Rotterdam – (0,8-1,0 fte) Directeur bedrijfsvoering faculteit Erasmus School of Law

Erasmus School of Law is een van de grote faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, internationaal georiënteerd maar met hart en ziel geworteld in Rotterdam. Erasmus School of Law is een broedplaats voor academisch talent in de rechtswetenschap, de criminologie en het fiscaal recht, partner van de wetenschap, de rechtspraktijk, het bedrijfsleven, de overheid en de kunstwereld.

 

Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van Erasmus School of Law is van hoog niveau zoals onder andere blijkt uit de prestigieuze Times University Hoger Onderwijs World University Rankings 2020 waarin Erasmus School of Law de 46e positie van 190 wereldwijde rechtenfaculteiten inneemt en de ambitie heeft daarin verder te stijgen.

Erasmus School of Law wil uitgroeien, met een eigen Rotterdams profiel en als integraal onderdeel van de Erasmus Universiteit, tot een internationaal toonaangevende faculteit met een inhoudelijk en methodologisch onderscheidend onderzoeksprofiel met de focus op het bestuderen van het recht in de sociale en economische context en met veel aandacht voor samenwerking met andere wetenschapsgebieden en het creëren van maatschappelijk relevante onderzoeksresultaten. Met als uitgangspunt het onderwijsmodel Active Academic Learning wordt de komende jaren stevig geïnvesteerd in (praktijkgericht en multidisciplinair) vaardighedenonderwijs, blended learning, internationale opleidingen, persoonlijke leerpaden voor studenten en een Learning and Innovation Team.

Erasmus School of Law is gevestigd op campus Woudenstein in het Sanders building, vernoemd naar Piet Sanders, bouwdecaan en kunstverzamelaar, waarin wetenschap en kunst elkaar ontmoeten. Toparchitect Jo Coenen transformeerde het gebouw, oorspronkelijk ontworpen door Wim Quist, tot de inpirerende behuizing van de Academie van de Toekomst waarbinnen kunst en wetenschap zijn geïntegreerd in de architectuur.  

Erasmus School of Law is integraal onderdeel van een internationaal gedreven, grensverleggende universiteit van wereldklasse die bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft naast Erasmus School of Law nog zes andere faculteiten, twee bijzondere instituten en een university college met elk hun eigen bestuur.
De universiteit is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus en is een universiteit van denkers en doeners. De universiteit integreert academisch toponderzoek met excellent, uitdagend en inspirerend onderwijs. De wetenschappers, studenten en alumni van de EUR zetten zich in om mondiale maatschappelijke uitdagingen op te lossen, geïnspireerd door de bloeiende moderne metropool Rotterdam. De stad Rotterdam dient daarbij als inspiratiebron en als laboratorium. 

Ter ondersteuning van het realiseren van haar ambities zoekt het bestuur van Erasmus School of Law een directeur Bedrijfsvoering.

De directeur rapporteert aan de decaan van de faculteit Erasmus School of Law. Hij/zij is adviserend lid van het bestuur en is voorzitter van het dagelijks bestuur bedrijfsvoering. Het bestuur wordt gevormd door de decaan en de vicedecaan van de faculteit Erasmus School of Law bijgestaan door de onderwijsdecaan Masteropleidingen Erasmus School of Law en de Directeur van de Graduate School of Law.

Kerntaken

De directeur bedrijfsvoering Erasmus School of Law is verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

 • Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, -implementatie en evaluatie van de (deel) processen in de bedrijfsvoering vanuit Erasmus School of Law, alsook voor de inrichting van en organisatorische en personele aansturing van deze processen.
 • Opereert binnen de landelijke, universitaire en facultaire (beleids)kaders en realiseert deze in samenwerking met belangrijke stakeholders binnen en buiten de faculteit.
 • Samenwerken met en leiding geven aan de (team)managers HR, Informatie Management & ICT, Huisvesting, Support & Events en aan de medewerkers van Finance & Business Control overeenkomstig de strategie van de faculteit.

Deze taken worden uitgevoerd binnen het mandaat van de decaan.

Uitdagingen

 • Sparringpartner van het bestuur bij het ontwikkelen en vormgeven van de strategie van Erasmus School of Law vanuit het verantwoordelijkheidsgebied bedrijfsvoering. Waaronder in het bijzonder het zorgdragen voor de duurzame inrichting van de financierbaarheid van het primair proces en de daarbij behorende kwalitatief excellente ondersteuning.
 • Het implementeren van de strategie van Erasmus School of Law in de bedrijfsvoeringsprocessen en de -organisatie, zodanig dat het bestuur en de onderwijs- en onderzoeksprofessionals worden ontzorgd op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Het zorgdragen voor het verder in control geraken van de facultaire organisatie, in het
  bijzonder op het gebied van planning & control.
 • Het vertegenwoordigen van de faculteit op het gebied van bedrijfsvoering binnen de
  EUR-brede context en het zorgdragen voor een professionele klant-leverancier
  verhouding met de centrale bedrijfsdiensten.
 • Het zorgdragen voor een goed onderhoud van de kwalitatief hoogwaardige inrichting van Sandersbuilding en het in samenwerking met de EUR diensten verder uitbouwen en tot ontwikkeling brengen van deze inrichting.
 • Het direct leidinggeven aan de teams binnen het onderdeel Bedrijfsvoering.

Profiel

De gezochte ideale kandidaat als directeur:

 • heeft een afgeronde opleiding op universitair niveau
 • beschikt over ruime leidinggevende ervaring, tenminste vijf jaar als eindverantwoordelijke leidinggevende van professionals op het gebied van bedrijfsvoering in een grote complexe
  kennisintensieve organisatie
 • heeft brede kennis van bedrijfsvoeringprocessen met specifieke kennis van en ervaring op het gebied van Finance
 • heeft kennis van en/of affiniteit met wetenschap, kunst en architectuur
 • beschikt over strategisch en analytisch denkvermogen en uitstekende adviesvaardigheden
 • is positief, zelfsturend en gestructureerd, heeft natuurlijk gezag, tact en empatisch
  vermogen
 • is stressbestendig, verbindend, organisatiesensitief met ‘pushing power’ en implementatiekracht
 • onderhoudt constructieve relaties met de collega’s van de andere diensten en faculteiten, is gericht op samenwerken en heeft affiniteit met het juridisch domein
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de Nederlandse en tenminste de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO Nederlandse Universiteiten schaal 15, directeur bedrijfsvoering niveau 2. De inschaling is afhankelijk van de ervaring. Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur bedrijfsvoering Erasmus School of Law in maart 2020 te benoemen. De Erasmus Universiteit Rotterdam laat zich in deze procedure begeleiden door Leon Bovée en Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search. 

De selectiecommissie bestaat uit twee leden: - Prof. mr. dr. W.S.R. (Suzan) Stoter – decaan van Erasmus School of Law -  Prof. dr. F. (Fabian) Amtenbrink- vice decaan van Erasmus School of Law.

De gesprekken met de selectiecommissie worden gehouden in de week van 3 februari 2020  bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 in Rotterdam. 

De adviescommissie bestaat uit drs. R. (Roelien) Ritsema van Eck – lid College van Bestuur-prof. mr M.A. (Maarten) Verbrugh – onderwijsdecaan Masteropleidingen Erasmus School of Law – drs. L. (Lieke) Skidmore – HR service director Erasmus Universiteit– dr. H. (Henk) Bolk – verantwoordelijk voor HR en organisatieontwikkeling binnen ESL - mr P. (Piet) Scheele – verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing binnen ESL.. Deze commissie adviseert de selectiecommissie over de geschiktheid van de kandidaten. 

Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kan deel uit maken van de procedure.

Als u voor deze functie belangstelling hebt, ontvangt TwynstraGudde Executive Search graag uiterlijk 12 januari 2020 uw motivatiebrief en cv op executive@tg.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.