De patiënt wérkelijk centraal stellen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De patiënt wérkelijk centraal stellen

Wat zijn de échte wensen en behoeften van patiënten en andere zorgvragers? Hoe ervaren zij de zorgverlening? Hoe kunt u daar als zorgprofessional binnen de kaders van medische en financiële doelmatigheid zo goed mogelijk op aansluiten? De Human Care Journey® helpt u om vanuit de beleving en ervaring van de mens uw zorgpaden te optimaliseren.

Hoe ziet de ideale reis eruit?

De verlening van zorg vindt steeds meer plaats in ketens. We spreken over zinnige en zuinige zorg. Zorgpaden zijn opgebouwd vanuit logische processen en medische kaders. De focus ligt doorgaans op doelmatigheid, efficiency en kwaliteit van zorg. Dit vanuit multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt. Maar sluiten de zorgpaden voldoende aan bij de wensen, noden en de eigen verantwoordelijkheid van patiënten? De échte wensen en behoeften van de zorgvrager krijgen vaak onvoldoende aandacht. Hoe ziet de ideale reis voor specifieke patiëntgroepen eruit? De Human Care Journey® is een methode om die in kaart te brengen en van daaruit verbeteringen concrete verbeterpunten te realiseren.

We maken een roadmap

In de Human Care Journey® kijken we naar specifieke zorgpaden die we in overleg met u selecteren. We analyseren vervolgens alle relevante stappen vanuit verschillende perspectieven. Wat gebeurt er in de beleving van patiënten, naasten en de relevante zorgprofessionals en managers? Welke emoties spelen een rol? Welke imperfecties zien we? We komen tot specifieke patiëntgroepen en maken de reis die zij afleggen ze inzichtelijk in roadmaps. Deze geven u inzicht in mogelijke verbeteringen. Wij adviseren u over kansrijke projecten en samenwerkingsverbanden om zorgpaden beter af te stemmen op de zorgbehoefte van mensen.

Samen aan de slag

De Human Care Journey® is als methode ontwikkeld voor toeleveranciers in de zorg, zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. Adviseurs van Twynstra Gudde gaan volgens deze methode samen met u aan de slag. We kennen een verkorte variant waarin we in circa zes weken specifieke zorgpaden doorlichten. We kennen ook de complete variant waarin we in ongeveer drie maanden op grond van interviews een diepgaande analyse maken en met een integraal advies komen.

Wat is nieuw?

Met de Human Care Journey® combineren we kennis en ervaring vanuit de customermarketing met ervaring in de zorg (care en cure). Dat maakt de methode zo bijzonder. Verder is onderscheidend, dat we alle relevante punten in de patiëntreis belichten: end-to-end. We kijken daarbij naar rationele én emotionele factoren vanuit alle mogelijke perspectieven. Het levert u een volledig beeld op met concrete en specifieke verbetervoorstellen, die binnen de kaders van medische en financiële doelmatigheid direct uitvoerbaar zijn.

Markten & Sectoren

Cure, Care

Maurits Mares

Associate Zorg

Neem contact op