Omgevingswetscan In één oogopslag duidelijk hoe uw organisatie Omgevingswetproof te maken

De implementatie van de Omgevingswet vraagt een veelheid aan keuzes en is een omvangrijke opgave. Wij snappen dat het moeilijk is te bepalen waar je begint. De Omgevingswetscan geeft inzicht in de veranderopgave van je organisatie als gevolg van de Omgevingswet. Hieruit volgt een beeld van de inzet van het instrumentarium, het werken in de organisatie en de omgang met de omgeving. Met de uitkomsten van de Omgevingswetscan ben je in staat om je aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet te bepalen.

 

Hoe werkt het en wat krijg ik?

In een persoonlijk gesprek geef je aan wie binnen jouw organisatie de scan invult. Wij sturen een uitnodiging om de scan in te vullen en nadat iedereen de scan heeft ingevuld, bespreken we de resultaten met je tijdens een tweede gesprek. Hierbij gaan we nader in op de belangrijkste aandachtspunten vanuit de scan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kennis en kunde van jouw medewerkers of de processen rondom bewonersparticipatie of vergunningverlening. Na de bijeenkomst ontvangt je van ons een verslag en een advies over de wijze waarop je de veranderopgave aanpakt.

Voorbeeld omgevingswetscan

Dit proces wordt begeleid door ervaren adviseurs en bieden wij aan voor een prijs van € 5.000,-. Binnen een maand heeft u resultaat.

Samengevat omvat de Omgevingswetscan:

  • Intakegesprek
  • Het invullen van de scan
  • Bespreking van de resultaten
  • Een advies waarmee u aan de slag kan, toegelicht door onze adviseurs in het aanpakgesprek.
  • Uitkomsten waarmee u in staat bent uw aanpak te bepalen
  • Voor een totaalprijs van € 5.000,-

Wij verkennen graag samen hoe de Omgevingswetscan kan helpen om jouw organisatie Omgevingswetproof te maken in een kennismakingsgesprek.

'De brede aanpak en de scan van hebben er mede voor gezorgd dat veel medewerkers betrokken zijn bij ons Plan van Aanpak'
Gemeente Soest

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Cases

Cases

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.