Aanbesteden en contracteren De markt benaderen met oog voor de belangen van beide partijen

Wie kwaliteit zaait, zal kwaliteit oogsten. Maar hoe kweek je vertrouwen en zet je de toon voor een succesvolle samenwerking?

Wie kwaliteit zaait, zal kwaliteit oogsten. Maar hoe kweek je vertrouwen en zet je de toon voor een succesvolle samenwerking?

In alle fases

Je kunt ons inschakelen voor ondersteuning in alle fases van de marktbenadering en daarna. In projecten en voor programma’s. Zo dragen we niet alleen zorg voor contract- en aanbestedingsdocumenten van hoge kwaliteit en voor een eerlijke en transparante aanbestedingsprocedure, we helpen je ook bij het opzetten van het contractmanagement en bij juridische vraagstukken rondom contracteren en aanbesteden. Verder kun je ons in programma’s vragen om marktbenaderingsvraagstukken te organiseren en beheersen.

Of het nou gaat om een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, een partnerschap of een andere samenwerkingsrelatie: je kunt altijd op ons rekenen. Daarbij ligt de lat continu hoog. Opportunistische of slecht doordachte keuzes dragen de partijen tijdens het gehele contract met zich mee. Een goede relatie vraagt om te beginnen om voorspelbaarheid, transparantie en openheid over risico’s en de belangen van de betrokken partijen. Daarbij is het zaak verder te kijken dan alleen naar de projectdoelen op korte termijn. Je moet ook oog hebben voor de belangen van ‘de ander’ en voor maatschappelijke opgaves op langere termijn. Alleen zo bouw je aan duurzame relaties.

Uitdagingen in de bouw

Bij programma’s en projecten in de bouw en infrastructuur is het momenteel een grote uitdaging om zonder grote vertraging en kostenoverschrijdingen projecten afgerond te krijgen. Door de voorbereiding en uitvoering van de marktbenadering professioneel aan te pakken, leg je de basis voor een goede start en vergroot je de kans op succes.

Een voorbeeld is de aanbesteding van de nieuwe N200 door Waternet. We hebben daar het team van de opdrachtgever getraind om dialooggesprekken te voeren. Daarnaast hebben we dialooggesprekken begeleid met een onafhankelijke voorzitter.

Bij de dijkversterking bij Gameren van waterschap Rivierenland hebben wij met het waterschap een innovatiepartnerschap uitgewerkt. Opdrachtgever en innoverende opdrachtnemers komen zo optimaal tot hun recht. Bovendien hebben we samen met de opdrachtgever de aanbesteding in goede banen geleid.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.