Cultuurverandering in gang zetten: UP | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cultuurverandering in gang zetten: UP

Als uw organisatie verandert door groei, fusie, reorganisatie of een nieuwe beleidsstrategie, is ook een cultuurverandering nodig. Bestaande (on)geschreven regels passen niet meer bij de nieuwe situatie. Met een spelsimulatie maakt u de organisatiecultuur tastbaar en daarmee beïnvloedbaar.

De spelsimulatie Up! is bedoeld om veranderingen te ondersteunen waarin de doelstelling is om meer resultaatgericht te werken en beter samenwerken een belangrijke kernwaarde is. Met de spelsimulatie Up! krijgt u aan de hand van bedrijfswaarden meer beweging in uw organisatie en zal de beoogde cultuurverandering een verdere impuls krijgen. Het doel is om de ontwikkeling van gedrag binnen en tussen de diverse teams en met de klant te versnellen.

De opzet van de spelsimulatie

Uw mensen werken twee dagen voor Up!. UP! biedt abonnementen voor vermaak. De missie is vermaak toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. De deelnemers aan UP! hebben de opdracht met elkaar de dagelijkse stroom van klant­contacten (abonnementsaanvragen, wijzigingen, declaraties, klachten et cetera.) tijdig en correct te verwerken. De uitdaging is om de service aan de klant hoog te houden en verder te verbeteren, nieuwe producten te implementeren en tegelijkertijd de interne organisatie (processen en samenwerking) op orde te houden. In de spelsimulatie zijn er ook teamoverleggen waarin de werkdag en de prestaties worden besproken en gezocht wordt naar verbetering. De begeleiders coachen op concreet gedrag dat hoort (of juist niet hoort) bij de bedrijfswaarden. Adviseurs van Twynstra Gudde met kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement, geven begeleiding aan de spelsimulatie.

Simulatietraject

De simulatie is het hoogtepunt in een breder traject dat bestaat uit een intake met de hele groep, voorafgaand aan de spelsimulatie. Vier weken na de simulatie organiseren we een oogstsessie met de hele groep om het rendement van de simulatie te verhogen.

Wat leert u?

  • Resultaatgericht samenwerken binnen en tussen teams
  • Klantgericht werken
  • Omgaan met verantwoordelijkheid
  • Aansturen op resultaten

Voor wie?

Voor alle organisaties die aan de hand van bedrijfswaarden een cultuurverandering willen inzetten, waaraan het gedrag van medewerkers ten grondslag ligt

Duur : 2 dagen incl. avondprogramma, ingebed in een traject met een halve dag intake met het hele team en een halve dag oogstsessie met het hele team om het rendement van de simulatie te verhogen.
Aantal deelnemers : 14 tot 18 personen

Marcella Frie

mfi@tg.nl

Neem contact op