Training 'Risicoanalyse/risicomanagement' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Training 'Risicoanalyse/risicomanagement'

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. Je inventariseert de risico's die jouw project of programma bedreigen, kent ze een bepaald gewicht toe en verbindt er, als dat nodig blijkt, maatregelen aan.

In sommige situaties volstaat een eenmalige risicoanalyse. Bijvoorbeeld als informatie nodig is voor het maken van een keuze uit meerdere opties, of als risico's over verschillende partijen verdeeld moeten worden bij het afsluiten van contracten.

Als je een project of programma continu beter wilt beheersen, is een eenmalige risicoanalyse niet voldoende. Pas als de risicoanalyse regelmatig herhaald en geactualiseerd wordt, en de daaruit voortvloeiende maatregelen tot een integraal onderdeel worden gemaakt van de dagelijkse activiteiten, is er sprake van risicomanagement. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op zowel risicoanalyse als risicomanagement.

Voor wie is de training bestemd

In projecten en programma's lopen dingen vaak anders dan verwacht. Soms in gunstige zin, maar vaak ook niet. Dan gaat er bijvoorbeeld kostbare tijd verloren met het ad hoc oplossen van problemen, tijd die beter kan worden besteed aan de voortgang. Risicomanagement is een gestructureerde vorm van risicobeheersing die mogelijke knelpunten vroegtijdig openbaart en ervoor zorgt dat je het project of programma beter beheerst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de wijze waarop risicoanalyse en risicomanagement toegepast kan worden binnen projecten en in programma's.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn als volgt:

 • inzicht krijgen in de mogelijkheden van risicoanalyse en risicomanagement in projecten en programma's
 • inzicht krijgen in de basisprincipes van risicoanalyse en risicomanagement
 • aanleren van een expliciet begrippenkader voor omgaan met en communicatie over risico's
 • geoefend hebben met risicoanalyse aan de hand van een case.

Werkvormen

Theorie, oefeningen en discussies wisselen elkaar af. Je zult gedurende de dag regelmatig werken in kleinere groepen. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om over jo eigen project van gedachten te wisselen. De trainers zijn allen adviseurs die zelf risicoanalyses en risicomanagement in de praktijk toepassen. Hierdoor kan flexibel met het programma worden omgegaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de groep.

Onze methodiek, de RISMAN-methode, is van toepassing op allerlei soorten projecten en programma's. Risicomanagement kan in elk project of programma worden toegepast, klein of groot, kort- of langlopend, onafhankelijk van het doel.

Het programma

We starten om 09.00 uur en sluiten af rond 16.30 uur. Het aantal deelnemers is maximaal 15. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 7 deelnemers.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • inleiding en toelichting op het programma
 • introductie risicoanalyse en risicomanagement
 • Wat is het?
 • toepassingsmogelijkheden
 • het inventariseren van risico's
 • Wat is een risico? Hoe formuleer je een risico?
 • oefenen aan de hand van een case
 • vaststellen belangrijkste risico's; prioriteren
 • kwalitatief de belangrijkste risico's bepalen
 • oefenen aan de hand van een case
 • vaststellen belangrijkste risico's: kwantificeren
 • inventariseren beheersmaatregelen
 • categorieën beheersmaatregelen
 • oefenen aan de hand van een case
 • uitvoeren van een risicoanalyse: hoe en door wie
 • van risicoanalyse naar risicomanagement
 • implementatie risicomanagement
 • risicoanalyse en risicomanagement voor eigen projecten.

Cursusmateriaal 

Je ontvangt een handzame reader met de behandelde sheets en het boek 'Risicomanagement voor Projecten'. Bij Twynstra Gudde is een groot aantal adviseurs actief op het gebied van risicomanagement. Wij opereren binnen verschillende vakgebieden en markten, waaronder (semi)overheid, bedrijfsleven, infrastructuur, openbare orde en veiligheid, zorg, ruimtelijke ordening en energiesector. Twynstra Gudde hanteert de mede door ons ontwikkelde RISMAN-methode.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 650,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en het boek 'Risicomanagement voor Projecten'. Deelnemers die ook de training 'Begeleiden van risicosessies' volgen, kunnen beide trainingen samen volgen voor een gereduceerd tarief van € 1.400,--.

Geef dit dan s.v.p. aan bij de inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 3 weken voor datum kun je kosteloos annuleren. Bij annulering van deelname korter dan drie weken, brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening.

Docenten

Kevin van Vulpen

Kevin van Vulpen

Adviseur

Kevin van Vulpen

Als adviseur risicomanagement ben ik actief in het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren en het uitvoeren van risicomanagement in uiteenlopende projecten. De gemene deler in deze projecten is dat het grote infrastructurele projecten betreffen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland.

Marleen Nicolai

Marleen Nicolai

Senior Adviseur

Marleen Nicolai

Systemen en processen zijn hulpmiddelen bij risicomanagement. Maar het zijn in mijn ogen juist de mensen die maken of risicomanagement slaagt.