Collegetour Verandermanagement met Léon de Caluwé | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Collegetour Verandermanagement met Léon de Caluwé

Léon de Caluwé vertrekt per 1 juni 2015 en gaat met pensioen. Ter gelegenheid hiervan heeft Twynstra Gudde een collegetour verandermanagement met Léon georganiseerd. Met circa 60 gasten heeft Léon het gesprek gevoerd over ‘waarom het kleurendenken zo populair is geworden’ en ‘wat de invloed is van zijn gedachtegoed op verandertrajecten’. Bij een Collegetour horen ook studenten: als blik op de toekomst hebben twee studenten hun frisse blik laten schijnen op de toekomst van dit vakgebied. Hier heeft Léon vervolgens op gereageerd.

Populariteit van het kleurendenken

Het kleurendenken gaat in essentie natuurlijk niet over de kleuren, zo vertelt Léon. Het gaat over verschillende manieren van kijken naar veranderen.
Léon gebruikt vaak een educatieve strategie om mensen anders naar elkaar te laten kijken. Het kleurendenken helpt daarbij. Anthonie Bauer (een oud-opdrachtgever van ProRail) vertelt daarover: “Het is lollig, serieus, het gaat echt ergens over, en ook herkenbaar, makkelijk te begrijpen.”

Léon heeft over de hele wereld les gegeven over het kleurendenken. Zo komen er fraaie beelden langs van Arabieren in gesprek over verschillende visies op veranderen. Dit is toch niet het eerste waar je aan zou denken, maar in veel delen van de wereld is het kleurendenken inmiddels bekend en worden de kleuren ook herkend. Toch zijn er verschillen in de gemiddelde scores per regio bij het invullen van de kleurentest. Zo scoren mensen in Japan en China structureel hoger op geel (machtsdenken) en lager op wit (ondernemerschap) dan in westerse landen als Nederland en de Verenigde Staten.

Wij hebben een aantal tips geformuleerd om zo effectief mogelijk te veranderen. Deze hebben wij voor u op een rij gezet in het artikel ‘5 tips om een goede veranderaar te worden’.

Download het artikel

Invloed van gedachtegoed op verandertrajecten

In antwoord op vragen uit de zaal, licht Léon toe dat naar zijn idee het kleurendenken vooral helpt om je bewust te maken van je eigen voorkeur. Daardoor word je milder ten opzichte van het gedrag van anderen en leer je je eigen voorkeur te relativeren. Dat helpt om meer in dialoog te komen over verandering. Henk Hoven (Managing Director van Howden Thomassen) illustreerde dat met de woorden: “Ik ben steeds minder gericht op tools en hulpmiddelen en meer gericht op mijn eigen intuïtie. Het draait voor mij steeds meer om impact en om mensen. Ik heb dat meegekregen van Léon in zijn workshops. Het verhaal over het kleurendenken is leuk, en de tools zijn leuk, maar het gaat vooral om de interactie met mensen. Bij Lean zie je dat ook vaak, dan is iedereen bezig met de tools die daarbij horen, terwijl het gaat vooral om wat mensen daarmee doen en niet om de tools.”

Naast het kleurendenken heeft Léon ook veel gewerkt aan het ontwikkelen van gedachtegoed rondom spelsimulaties. Onder andere oud-opdrachtgever Rob Hillebrand vertelt in een filmfragment hierover. De spelsimulatie die onder begeleiding van Léon werd uitgevoerd bij Delta Lloyd (in de jaren ’90): “Wij gingen weer met elkaar aan de praat, zowel horizontaal, als verticaal, als diagonaal’ en dat is gewoon heel goed. Dat heeft ons enorm geholpen. En dat is in de woorden van Léon, misschien wel de essentie van het werk van Léon; mensen in gesprek brengen en samen onderzoeken waar de verandering over gaat en hoe je er naar kijkt.”

De toekomst van verandermanagement

Twee studenten nemen ons mee in hun kijk op organiseren en veranderen. Daarin komen een aantal tegenstellingen naar voren. Tegenstellingen tussen oude organisaties en nieuwe organisaties, tegenstellingen tussen veranderen en organiseren. In reactie hierop geeft Léon ons een klein kijkje in de thema’s van zijn afscheidsrede op 29 mei 2015 aan de VU. Daarin gaat hij in op spanningen. En dan in eerste instantie spanning tussen verschillende kleuren. Léon gaat tijdens de Collegetour in op onze natuurlijke neiging om spanning uit de weg te gaan of te willen oplossen. De spanning die het verhaal over de toekomst bij sommige deelnemers oproept, is misschien wel een mooie illustratie van onze neiging om spanning het liefste uit de weg te gaan. Dat terwijl volgens Léon in de spanning misschien wel een belangrijke essentie ligt. Vroeger zeiden we als adviseurs vaak tegen opdrachtgevers ‘ ik heb een spanning ontdekt, je moet nu kiezen, ik ben daarvan genezen. Spanning moet je koesteren en als het er niet is, moet je het oproepen.’ In termen van de kleuren betekent dat bijvoorbeeld dat het goed is om een ‘kritische vriend’ te zijn (rood/ groen); enerzijds elkaar iets kritisch durven zeggen en aan de andere kant empathie tonen voor de relatie om iets kritisch te kunnen zeggen. Léon breekt een lans voor het productief omgaan met spanningen. Volgens hem is dit de volgende stap in het denken over organiseren en veranderen.

Meer weten over effectief veranderen?

Download het artikel

Expertises

Verandermanagement