Cases | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Aanpak Ring Zuid Groningen: sturen op risico’s

De zuidelijke ringweg, zo’n twaalf kilometer lang, loopt dwars door de stad Groningen. Ombouw is noodzakelijk voor leefbaarheid in de stad, betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid.

Mobiliteit en infrastructuur Risicomanagement Projectbeheersing

Nieuwe Handreiking Kaderrichtlijn Water Doelen

De Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan waterkwaliteit. Waterbeheerders moeten die vertalen in concrete doelen voor waterlichamen.

Water

High Tech Campus Akzo Nobel

Aan de IJssel te Deventer werd in 1838 gestart met de productie van peroxiden voor het bleken van meel want witbrood moest ook echt wit zijn, en niet grijs of grauw. Bijna 200 jaar later is de productie van peroxiden naar Mexico verplaatst en sluit het 9 hectare grote fabriekscomplex van AkzoNobel.

Ruimtelijke ontwikkeling

Eerste stap naar zero emissie veerponten

Nederland kent meer dan 300 veerponten. Twynstra Gudde heeft in samenspraak met scheepsbouwers, leveranciers, exploitanten, overheden en brancheorganisaties de mogelijkheden van batterij-elektrische en brandstof-elektrische aandrijving in beeld gebracht.

Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking