Cases | Page 8 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

De Omgevingswet en de veranderopgave voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland

Wat is de bestuurlijke veranderopgave voor het waterschap als gevolg van de komst van de Omgevingswet? Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland was op zoek naar de consequenties van de Omgevingswet voor het uitvoeren van haar kaderstellende en controlerende rol.

Water

Beter ondersteuningsaanbod dankzij verdiepend cliëntervaringsonderzoek Wmo

Hoe goed is uw inzicht in de leefwereld van inwoners die vanuit de Wmo hulp krijgen? Adviestalent en Twynstra Gudde helpen u de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp optimaal te combineren met verdiepend onderzoek via focusgroepen.

Gemeenten

Ondersteuning implementatie Omgevingswet in Zutphen

De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Meer dan een wetswijziging is de invoering van de Omgevingswet een stelselherziening, die het proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving ingrijpend verandert.

Gemeenten

LivingLab Implementatie Omgevingswet, gemeenten Rotterdam en Den Haag

De komst van de Omgevingswet vraagt om een grote verandering in de manier van denken en werken. In grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, waar veel partijen betrokken zijn bij complexe gebiedsontwikkelingen, spelen tal van vragen, zoals: