Cases | Page 8 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Generatieverschillen in actie in Living lab samenwerkende generaties

Bij de Provincie Gelderland werken mensen van alle generaties dagelijks met elkaar samen. In de organisatie ontstond de vraag hoe deze generaties elkaar kunnen versterken in hun dagelijkse werk.

Het vastgoed van de Hoeksche Waard in beeld

Voor de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard hebben wij zowel de vastgoedgegevens van maatschappelijk vastgoed als het vastgoedbeleid dat betrekking heeft op maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht en geanalyseerd.

Netwerkboek voor klimaatadaptatie

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) wil met maatschappelijke en private partijen in de regio samenwerken bij maatregelen voor klimaatadaptatie. Twynstra Gudde bracht het waterschap in contact met circa 200 lokale netwerken die op dit gebied actief zijn of kunnen zijn.

Water

Ontwikkelprogramma voor managers Projectbeheersing HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit bestaande uit bijna 300 projecten. Het doel is Nederland tegen overstromingen te beschermen. Twynstra Gudde heeft een programma opgezet en begeleid om de rol van manager Projectbeheersing te professionaliseren.

Water Risicomanagement Projectbeheersing