Cases | Page 8 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Oogst en inzichten uit de Energiedialoog

De Rijksoverheid heeft de Energiedialoog opgezet om de betrokkenheid van Nederland bij de energietransitie te vergroten en informatie op te halen voor de Energieagenda. Twynstra Gudde heeft de uitvoering ondersteund en de resultaten samengevat.

Energie

Een gastvrij gebouw voor Eurojust

In Den Haag is de nieuwe huisvesting gerealiseerd van Eurojust; de Europese organisatie die het opneemt tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Huisvesting en vastgoed Facility management

Vastgoedbeleid voor de gemeente Oisterwijk

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft in juli 2017 een Kadernota Vastgoed vastgesteld. Hierin worden spelregels vastgelegd voor het doeltreffend en doelmatig beheer van het gemeentelijk vastgoed. Twynstra Gudde ondersteunde de gemeente hierbij en leverde een bijdrage aan de organisatie-inrichting.

Huisvesting en vastgoed

Evaluatie programma winterweer NS en ProRail

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueert Twynstra Gudde of NS en ProRail zich de winteraanpak voldoende eigen hebben gemaakt en kan worden overgegaan van de directe programma-sturing naar reguliere concessiesturing.

Mobiliteit en infrastructuur Evaluaties en onderzoek Programmamanagement