Cases | Page 64 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Coördinatie van een internationaal stormvloedkeringsnetwerk

Onze wateradviseurs ondersteunen en begeleiden het internationale netwerkverband van stormvloedkeringbeheerders uit 4 landen. Daarnaast coördineren we het netwerk én stimuleren we de verschillende netwerkpartners.

Water

Applaus bewoners dankzij transparant omgevingsmanagement

Onze adviseurs waren betrokken bij een grootschalig en ingrijpend project bij Nijmegen waar rivierverruiming en stedelijke ontwikkeling hand in hand gaan. Uiteindelijk is dankzij transparant omgevingsmanagement het project door vrijwel alle partijen omarmd.

Water

Een nieuw bestuursakkoord met concrete resultaten

Onze adviseurs ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van het nieuwe Bestuursakkoord Water tussen provincies en waterschappen.

Water

Procesondersteuning voor efficiënt watermanagement

Onze adviseurs hebben voor Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Holland en Fryslân, de procesbegeleiding gedaan bij een complexe marktverkenning.

Water