Cases | Page 63 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Veranderprogramma begeleiden voor grote verzekeraar

Onze adviseurs leidden de cultuurverandering van één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Hiervoor formuleerden wij samen met de opdrachtgever een veranderprogramma en implementeerden we een nieuwe organisatiestructuur en besturingsmodel, maar vooral een nieuwe manier van werken.

Financiële dienstverlening Leiderschapsontwikkeling Organisatieontwikkeling Spelsimulaties

Saneren rivier de Vecht

De projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de sanering van de Vecht, ondersteunen we met advies, de organisatie zelf en een communicatieplan. Dankzij onze inzet bleef het project binnen de budgetten en werd het zelfs eerder afgerond dan gepland.

Water

Waterschappen bezuinigen 100 miljoen

Een verregaande samenwerking met gemeenten en andere overheden. Dat wilde de Unie van Waterschappen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en dus te bezuinigen. Daardoor blijven de lasten voor de burger zo laag mogelijk. Twynstra Gudde hielp de waterschappen die samenwerking te realiseren.

Water

Een beleidsdoorlichting voor betere waterkwaliteit

Schoon water is van levensbelang. Onze adviseurs voerden een inzichtelijke beleidsdoorlichting uit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu van het beleid voor een verbetering van de waterkwaliteit. De logica en effectiviteit van het beleid is onder de loep genomen.

Water Evaluaties en onderzoek