Cases | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Contractmanagement versterking Houtribdijk

De Houtribdijk ligt middenin het IJsselmeergebied en functioneert als een enorme golfbreker. Rijkswaterstaat versterkt de dijk zodat deze weer vele stormen kan weerstaan. Twynstra Gudde ondersteunt het contractmanagement in de realisatiefase.

Aanbesteden en contracteren

De implementatie van de Omgevingswet in Vlaardingen

Hoe geven we de implementatie van de Omgevingswet vorm en welke ambitie hanteren we hierbij? Welke kansen en opgaven gelden specifiek voor Vlaardingen? En welke aanpak passen we toe?

Versterking Afsluitdijk: omgevingsmanagement in bijzondere omgeving

De 85 jaar oude Afsluitdijk wordt versterkt. Tegelijk is er plaats voor initiatieven op het gebied van duurzame energie, economische ontwikkeling en ecologie. Twynstra Gudde ondersteunt het omgevingsteam van Rijkswaterstaat.

Water Strategisch omgevingsmanagement

Betere kavelverkoop door slagvaardigheid gemeente

Tijdens de economische crisis is de verkoop van kavels op bedrijventerreinen stilgevallen. Nu de crisis voorbij is, trekt de verkoop van bedrijfskavels weer aan. Dat geldt echter niet voor een grote gemeente in de Randstad; de verkoop van bedrijfskavels blijft daar achter bij de prognose.

Ruimtelijke ontwikkeling