Cases | Page 5 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Meer bestuurlijke grip op samenwerken: Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Delfland heeft de hoogste waterschapslasten per inwoner, vooral door de hoge zuiverings- en transportkosten. Een doelmatige samenwerking in de afvalwaterketen - hoogheemraadschap, gemeenten en waterbedrijven – is dan ook van groot belang.

Water

De Omgevingswet: de bestuurlijke veranderopgave voor Waterschap Rivierenland

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 zijn intrede doet, bundelt en vereenvoudigt een grote hoeveelheid wetten en regelingen in het ruimtelijk domein. Van de waterschappen vraagt de wet om op regionale schaal het waterbelang te borgen en water een plaats te geven in de fysieke leefomgeving.

Water

Bestuurlijke grip op samenwerken: een onderzoek naar de doeltreffendheid van Netwerk Afvalwaterketen Delfland

In hoeverre is de samenwerking in de afvalwaterketen in Delfland, tussen hoogheemraadschap, gemeenten en waterbedrijven, doeltreffend en is de samenwerking robuust genoeg ingericht om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren?

Water

Realisatie luchtverkeersleiding Lelystad Airport

Vanaf 2020 is Lelystad Airport een internationale luchthaven. Daarvoor wordt de luchthaven fors uitgebreid. Twynstra Gudde is bij de realisatie van de luchtverkeersleiding verantwoordelijk voor besluitvorming en risicomanagement binnen het programma.

Mobiliteit en infrastructuur